15.06.2022

Bezpieczna jazda Ci nie po drodze? Zapłacisz większe OC!

Już od 17 czerwca wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która umożliwia dostęp do bazy danych o kierowcach towarzystwom ubezpieczeniowym. Z systemu ubezpieczyciele będą mogli się dowiedzieć, jakie wykroczenia zostały popełnione przez kierowcę, ile ma mandatów na koncie oraz punktów karnych. Co te zmiany oznaczają dla zmotoryzowanych Polaków?

 

Nowelizacja przepisów wchodzi w życie 17 czerwca!

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 roku (Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2328) umożliwia udostępnienie informacji towarzystwom ubezpieczeniowym na temat historii przestępstw i wykroczeń polskich kierowców.

Od 17 czerwca tego roku, a więc w planowanym okresie 6 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy, towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły pobierać dane w związku z naruszeniami przepisów ruchu drogowego z systemu UFG oraz liczby punktów karnych i mandatów polskich kierowców – informuje Julia Langa, Yanosik

Ewidencja, która jest prowadzona przez polską policję, zawiera informacje na temat osób, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami i które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego podczas kierowania pojazdem, w tym również będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków, a także liczbę, daty i klasyfikację popełnionych wykroczeń czy przestępstw wraz z zapisem aktualnej liczby punktów karnych kierowcy, nałożonych mandatów i informacji czy i kiedy zostały opłacone.

Od 17 czerwca do takich danych, z możliwością podglądu do dwóch lat wstecz, będą miały dostęp towarzystwa ubezpieczeniowe.

Nieprzepisowa jazda może słono kosztować

Udostępnione towarzystwom ubezpieczeniowym informacje posłużą do określania wysokości stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dostęp do informacji ma nie zwiększyć średnich cen ubezpieczeń, a jedyni je zróżnicować, a to oznacza, że osoby które mają na swoim koncie punkty karne oraz popełniały wykroczenia mogą zapłacić wyższe ubezpieczenie, nawet jeśli jeździły bezwypadkowo – tłumaczy Julia Langa, Yanosik

Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Wyższe składki OC mają zmobilizować kierowców do zmiany swoich złych nawyków i bezpiecznej jazdy. To narzędzie wspierające nowy taryfikator mandatów, który ma dotkliwie karać kierowców notorycznie przekraczających prędkość. Zwłaszcza, że nowe stawki mandatów mogą wynieść nawet 2 500 zł za jazdę o 70 km/h niż wskazuje aktualny limit.

Największe podwyżki ubezpieczenia OC mogą sięgnąć nawet kilkuset procent, zwłaszcza u kierowców, którzy mają już na swoim koncie jazdę w stanie nietrzeźwości, bardzo duże przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym lub wyprzedzanie na pasach.

A ci kierowcy, którzy jeżdżą bezpiecznie i przepisowo nie będą musieli się martwić, mogą liczyć na atrakcyjne ceny ubezpieczenia i brak podwyżek.

Już jest bezpieczniej na polskich drogach

Zdaniem MSWiA dane z pierwszych miesięcy tego roku wykazały znaczną poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Liczba wykroczeń popełnianych względem pieszych spadła z 19 217 w 2021 roku do 16 628 w tym roku. Spadek odnotowano również względem przekroczeń dozwolonej prędkości – w tym roku ujawniono 619 949 wykroczeń tego rodzaju, a w 2021 było ich 633 429.

Stawki z nowego taryfikatora mandatów są bardzo wysokie. Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h można zapłacić mandat w wysokości 1 500 zł oraz utracić prawo jazdy, dlatego coraz mniej kierowców ryzykuje na drodze. W tym roku liczba takich wykroczeń spadła o 50% osiągając wynik 7 063, gdzie w 2021 roku było ich 14 035.

I my również widzimy, że Polacy jeżdżą o wiele bezpieczniej.

Stworzyliśmy zestawienie danych odnośnie udziału przekroczeń prędkości jeszcze na początku tego roku, zawierało informacje z pierwszych trzech miesięcy. Zgodnie z naszymi danymi, kierowcy już w styczniu tego roku jeździli poprawniej (+2,9%), aniżeli w 2021 roku. W drugim miesiącu 2022 roku Polacy za kółkiem zachowali większą o 0,3% poprawność jazdy, w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Z kolei w marcu poprawność jazdy wzrosła o 3,1% w zestawieniu z tym samym miesiącem z 2021 roku – informuje Julia Langa, Yanosik - Odnotowaliśmy znacznie mniejszą ilość przekroczeń prędkości w obszarze zabudowanym. W styczniu 2021 roku kierowcy przekraczali prędkość o 10-20 km/h w obszarze zabudowanym w 9,1%, z kolei w tym samym miesiącu tego roku już tylko w 7,7%. W marcu tego roku udział przekroczeń prędkości o 10-20 km/h w obszarze zabudowanym spadł o 1,3%. Zmalał również udział przekroczeń prędkości o więcej niż 50 km/h - w styczniu 2021 roku wynosił 0,2%, w 2022 roku już 0,1%, w lutym tego roku również spadł o 0,1%, a w marcu już o 0,2% - dodaje.

 

Nowy taryfikator mandatów, udostępnienie towarzystwom ubezpieczeniowym danych dotyczących kierowców, podniesienie składek OC i już wkrótce zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych za jedno wykroczenie z 10 do 15 – to nowe narzędzia do walki z niebezpiecznymi kierowcami na polskich drogach.

Jak się okazuje, te które zostały już wprowadzone, są bardzo skuteczne. Dane jasno wykazują poprawę wśród polskich kierowców. Czy to zjawisko nadal będzie się utrzymywać? Bacznie przyglądamy się sytuacji! 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic