08.07.2024

Czy pasażer może spożywać alkohol w samochodzie?

Strona głównaBlog YanosikCzy pasażer może spożywać alkohol w samochodzie?

Polskie przepisy nie zakazują jednoznacznie spożywania alkoholu przez pasażera w samochodzie, w miejscach które nie są publiczne. Niemniej, jest to zachowaniem nieodpowiedzialnym i mogącym stanowić zagrożenie! Spożywanie alkoholu przez pasażera może prowadzić do rozproszenia kierowcy i zwiększy ryzyko wypadku!

Przepisy ruchu drogowego a spożywanie alkoholu przez pasażera

Polskie przepisy ruchu drogowego nie zawierają bezpośrednich regulacji, dotyczących spożywania alkoholu przez pasażera w samochodzie.

Gdy pojazd znajduje się na prywatnej posesji lub w miejscu, które nie jest uznawane za publiczne, spożywanie alkoholu przez pasażera nie jest bezpośrednio regulowane przez przepisy dotyczące miejsc publicznych.

Jednak kierowca zawsze musi pamiętać, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek w pojeździe, a pasażer musi mieć na uwadze, że może rozpraszać kierowcę, a jego zachowanie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Przewożenie nietrzeźwego pasażera na motocyklu lub rowerze

Inną sprawą jest pasażer pod wpływem alkoholu, którego przewozi się na motocyklu lub rowerze.

Zgodnie z art. 45. ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym - kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia osoby w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, chyba że jest przewożona w bocznym wózku.

Wówczas występuje sytuacja, w której może być stworzone zagrożenie w ruchu drogowym i kierujący pojazdem może otrzymać mandat w wysokości 500 zł.

Jakie są konsekwencje spożywania alkoholu przez pasażera podczas kontroli drogowej?

Podczas kontroli drogowej, policja może zwrócić uwagę na spożywanie alkoholu przez pasażera. Jeśli zachowanie pasażera pod wpływem alkoholu wpływa na bezpieczeństwo jazdy, kierowca może zostać ukarany mandatem za brak należytej troski o bezpieczeństwo przewożonych osób. Policja ma prawo interweniować, jeśli uzna, że sytuacja w pojeździe zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Spożywanie alkoholu w samochodzie – co mówi prawo o miejscach publicznych?

Zgodnie z polskimi przepisami (art. 14 ust. 2a. Ustawy Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi), spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione, z pewnymi wyjątkami, które reguluje ustawa.

Miejsca publiczne przede wszystkim, obejmują parki, place, ulice oraz inne przestrzenie, które są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Pojazdy, zaparkowane w takich miejscach, mogą być uznane za przestrzeń publiczną, co oznacza, że spożywanie alkoholu w nich będzie traktowane jako naruszenie przepisów, dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Przypominamy, że picie alkoholu w miejscu publicznym można otrzymać mandat w wysokości 100 zł.

Bezpieczeństwo na drodze – dlaczego warto unikać alkoholu w samochodzie

Chociaż przepisy nie zabraniają wprost spożywania alkoholu przez pasażera w samochodzie, to jednak bardzo istotne jest poszanowanie kwestii bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Pasażer pod wpływem alkoholu może rozpraszać kierowcę, co w efekcie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji i tragicznych konsekwencji.

Zdecydowanie zalecamy unikania spożywania alkoholu przez pasażerów podczas jazdy!

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic