28.06.2024

Przywileje dla samochodów elektrycznych

Strona głównaBlog YanosikPrzywileje dla samochodów elektrycznych

Właściciele samochodów elektrycznych mogą liczyć na wiele przywilejów, które wynikają z posiadania zeroemisyjnego pojazdu. O jakich korzyściach mowa? Zebraliśmy te najważniejsze, sprawdźcie!

Dlaczego samochody elektryczne mają przywileje?

Samochody elektryczne mają przywileje ze względu na ich wpływ na środowisko oraz rosnącą potrzebę promowania zrównoważonego transportu.

Te przywileje są częścią szeroko zakrojonych strategii rządowych i lokalnych, mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ transportu na środowisko, poprawiając jakość powietrza i wspierając cele klimatyczne.

Zalety samochodów elektrycznych, takie jak brak bezpośredniej emisji spalin, cichsza praca i niższe koszty eksploatacji, są dodatkowo podkreślane przez różne benefity, które mają zachęcić kierowców do ich zakupu.

Przywileje te mogą obejmować m.in. bezpłatne lub ulgowe korzystanie z parkingów, możliwość jazdy po buspasach czy niższe stawki za ładowanie. Tego typu zachęty mają nie tylko promować ekologiczne środki transportu, ale też sprawić, by stały się one bardziej atrakcyjne i dostępne dla szerszego grona użytkowników.

Bezpłatne parkowanie – gdzie i jakie są warunki?

Bezpłatne parkowanie dla samochodów elektrycznych w Polsce, jest jednym z istotnych przywilejów, które ułatwiają życie właścicieli tych pojazdów, jednocześnie promując elektromobilność, jako przyjazną środowisku alternatywę dla tradycyjnych silników spalinowych.

Przywilej ten został wprowadzony na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zmieniając przepisy ustawy o drogach publicznych.

Samochody elektryczne mogą korzystać z bezpłatnego parkowania na wszystkich oficjalnych miejskich lub gminnych strefach płatnego parkowania na drogach publicznych. W tych strefach, pojazdy zasilane wyłącznie energią elektryczną, które spełniają kryteria elektromobilności, są zwolnione z opłat za postój.

Warto podkreślić, że do korzystania z tego przywileju nie jest wymagane posiadanie specjalnych oznaczeń na samochodzie, jak zielone tablice rejestracyjne czy naklejki EE. Jeśli pojawi się problem, przedstawienie dowodu rejestracyjnego pojazdu powinno wystarczyć, aby wyjaśnić sytuację.

Niemniej, warto być świadomym, że zwolnienie z opłat dotyczy tylko oficjalnych stref płatnego parkowania, zarządzanych przez miasta lub gminy. Nie obejmuje to parkingów na terenach dzierżawionych przez prywatne firmy czy parkingów przy centrach handlowych, dworcach, czy innych obiektach komercyjnych, nawet jeśli wyglądają one bardzo podobnie do miejskich stref płatnego parkowania.

Często, informacje o operatorze parkingu umieszczone są na małych tabliczkach, co może być mylące dla kierowców. Dlatego, podczas parkowania samochodem elektrycznym, zawsze warto zwrócić uwagę na oznakowanie i regulaminy danego parkingu, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych opłat.

Przepustka na buspasy – jakie są zasady korzystania?

Na mocy tej samej ustawy, do 1 stycznia 2026 roku właściciele samochodów elektrycznych mogą się nimi poruszać po buspasach.

Nie jest jeszcze wiadome, czy termin zostanie przedłużony, czy nie.

Bezpłatny wjazd do stref czystego transportu dla samochodów elektrycznych

Na podstawie ustawy o elektromobilności powstała możliwość utworzenia stref czystego transportu w miastach. Pierwsza ma powstać już wkrótce – w Warszawie.

Samochody elektryczne będą mogły wjechać do stref czystego transportu bezpłatnie, a ruch pojazdów z innym rodzajem napędu ma być w nich ograniczony.

Ulgowe stawki za ładowanie – gdzie szukać?

W Polsce kwestia ulgowych stawek za ładowanie samochodów elektrycznych nie jest uregulowana jednolicie przez przepisy krajowe, ale zależy głównie od indywidualnych dostawców energii i operatorów stacji ładowania.

Nie istnieje obecnie ustawowy mechanizm, zapewniający ulgowe stawki dla wszystkich użytkowników pojazdów elektrycznych. Jednakże, w praktyce, różni operatorzy mogą oferować zróżnicowane taryfy, które mają na celu zachęcenie kierowców do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Operatorzy stacji ładowania - niektórzy operatorzy stacji ładowania mogą oferować niższe stawki w określonych godzinach, na przykład w nocy, aby zrównoważyć obciążenie sieci energetycznej i promować ładowanie w mniej obciążonych okresach.

Programy lojalnościowe - część operatorów wprowadza programy lojalnościowe, które pozwalają na zbieranie punktów za częste korzystanie z ładowania, które następnie można zamienić na zniżki lub darmowe sesje ładowania.

Umowy z dostawcami energii - niektórzy dostawcy energii oferują specjalne taryfy dla użytkowników domowych, którzy posiadają samochody elektryczne, obejmujące niższe stawki za energię wykorzystywaną do ładowania pojazdów w domu.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic