21.06.2024

Samochody uprzywilejowane - co mówią przepisy?

Strona głównaBlog YanosikSamochody uprzywilejowane - co mówią przepisy?

Samochody uprzywilejowane - co mówią przepisy?

Gdy pojazd uprzywilejowany zbliża się, wszyscy uczestnicy ruchu są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia się z jego drogi. O jakich pojazdach mowa? Jak się zachować na różnych rodzajach dróg na ich widok? Sprawdźcie!

Pojazdy uprzywilejowane czyli jakie?

Znane również, jako pojazdy posiadające prawo pierwszeństwa przejazdu, to pojazdy wyposażone w niebieskie światła błyskowe oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Co ważne – pojazdy z żółtymi sygnałami błyskowymi nie są pojazdami uprzywilejowanymi.

Pojazd uprzywilejowany porusza się z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Może jechać w kolumnie pojazdów, na której początku i końcu będą znajdować się pojazdy, które wysyłają dodatkowo sygnały świetlne, w postaci czerwonego światła błyskowego.

Rolą uprzywilejowanych pojazdów jest szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia w sytuacjach awaryjnych, co wymaga od innych uczestników ruchu udzielenia im pierwszeństwa.

Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym, mogą być pojazdami samochodowymi, należącymi do:

 • Policji.
 • Zespołu ratownictwa medycznego.
 • Jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 • Jednostek ratownictwa chemicznego.
 • Straży Granicznej.
 • Agencji Wywiadu.
 • Służb Kontrwywiadu Wojskowego.
 • Służb Wywiadu Wojskowego.
 • Sił Zbrojnych RP.
 • Służb Ochrony Państwa.
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 • Służby Więziennej.
 • Straży Gminnej lub Miejskiej.
 • Służby Parku Narodowego.
 • Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Krajowej Administracji Skarbowej, wykorzystywanych przez Służby Celno-Skarbowe.
 • Podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego lub wodnego.
 • Innych jednostek, jeśli są używane w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jakie przywileje i ograniczenia mają pojazdy uprzywilejowane?

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych również muszą stosować się do przepisów. Zwłaszcza do poleceń i sygnałów, które dają osoby kierujące ruchem lub są upoważnione do jego kontroli. Owszem, kierowca pojazdu uprzywilejowanego może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, zatrzymywania i postoju i znaków i sygnałów drogowych, gdy:

 • Uczestniczy w akcji ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub jego działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 • Uczestniczy w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych.
 • Uczestniczy w wykonywaniu zadań, które są bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.
 • Pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlne i dźwiękowego, po zatrzymaniu nie musi używać sygnału dźwiękowego,
 • W pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Jak kierowcy powinni reagować na pojazdy uprzywilejowane?

Podczas przejazdu uprzywilejowanego pojazdu, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego oraz inne osoby, które znajdują się na drodze, są obowiązani do ułatwienia przejazdu takiemu pojazdowi, zwłaszcza przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby – nawet do zatrzymania się.

Gdy panują warunki zwiększonego natężenia ruchu pojazdów, które mogą utrudnić przejazd uprzywilejowanemu pojazdowi, wówczas należy postępować zgodnie z poniższymi wskazaniami:

 • Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierowca poruszający się lewym pasem musi zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu, musi zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.
 • Z jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierowca poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu musi zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami, które poruszają się na pozostałych pasach ruchu, muszą zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic