01.02.2023

Sprawdziliśmy jak jeździliście w 2022 roku!

Strona głównaBlog YanosikSprawdziliśmy jak jeździliście w 2022 roku!

Miniony rok był bardzo intensywny dla wszystkich polskich kierowców. Wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów oraz punktów karnych, liczne podwyżki cen na stacjach paliw, rosnąca inflacja – te czynniki mocno wpłynęły na zachowanie wszystkich zmotoryzowanych Polaków. Czy w ich wyniku zmniejszyli prędkość jazdy? Sprawdziliśmy Wasze zachowanie za kółkiem w 2022 roku!

 

Zmiana taryfikatora mandatów miała wpływ na Yanosika

Wraz z pierwszym dniem nowego roku, wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Zmieniły się stawki niektórych wykroczeń, w tym również przekroczenia prędkości jazdy. Kierowcy nie chcąc otrzymać wysokiej kary grzywny, zważając na możliwość liczniejszych kontroli policji na trasie, zdecydowali się na bardziej zachowawczy styl jazdy. A do grona użytkowników Yanosika dołączyło sporo nowych kierowców.

W styczniu 2022 roku zaobserwowaliśmy duży przyrost nowych użytkowników Yanosika. Można powiedzieć, że przybyło ich nawet 3 razy więcej niż w tym samym miesiącu w 2021 roku. Również w tym czasie odnotowaliśmy zwiększoną aktywność stałych użytkowników naszej aplikacji, gdzie zwykle w styczniu i lutym jest znacznie niższa – tłumaczy Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

Z naszych danych wynika, że wielu z Was potrzebowało naszego wsparcia na trasie – co nas ogromnie cieszy! Już w styczniu minionego roku odnotowaliśmy 180% przyrost nowych użytkowników, którzy w obawie przed nowym taryfikatorem mandatów, sięgnęli po przyjaciela wszystkich kierowców – Yanosika.

Kolejne miesiące również upłynęły nam na witaniu nowych użytkowników, choć największą falę przyrostu od pierwszego miesiąca nowego roku, odnotowaliśmy we wrześniu, w którym wprowadzono nowy taryfikator punktów karnych.

W 2022 roku zwiększyła się liczba wspólnie przejechanych milionów kilometrów razem z naszą aplikacją. Największy skok zanotowaliśmy już na początku ubiegłego roku – w styczniu przejechaliście z Yanosikiem o 57% milionów kilometrów więcej, niż w styczniu 2021 roku. W lutym przejechaliśmy wspólnie o 52% więcej milionów kilometrów niż w tym samym okresie dwa lata temu.

Czy jeździliście poprawniej w 2022 roku?

Sprawdziliśmy, jak wyglądała poprawność jazdy użytkowników Yanosika w 2022 roku i porównaliśmy ją do 2021 roku. Ubiegły rok przyniósł zmiany w zachowaniu polskich kierowców, którzy w wyniku wprowadzonych zmian w taryfikatorze mandatów i punktów karnych, jeździli zdecydowanie poprawniej. Największe wzrosty poprawności jazdy zauważyliśmy na początku roku, w styczniu i marcu, a także od września do grudnia – komentuje Małgorzata Dąbrowska, Yanosik 

 

Według danych z naszej aplikacji, w 2022 roku najwyższy poziom poprawności jazdy odnotowaliśmy już w styczniu (+1,8%) i grudniu (+4,1%), w porównaniu do tych samych miesięcy w 2021 roku.

We wrześniu, w którym wprowadzono nowy taryfikator punktów karnych (17 września 2022 roku), także odnotowaliśmy wzrost poprawności jazdy o 2%, a w kolejnych miesiącach nawet o 2,8% i 4,1%.

Średnie prędkości jazdy – czy się zmieniły w 2022 roku?

Sprawdziliśmy z jakimi średnimi prędkościami jazdy poruszaliście się na polskich drogach w 2022 roku i porównaliśmy je do analogicznego okresu w 2021 roku. Zmiany były niewielkie.

W styczniu minionego roku odnotowaliśmy wzrost średniej prędkości jazdy z 57,9 km/h na 58,5 km/h, w lutym również była wyższa – o 1,1 km/h.

W marcu, kwietniu i maju średnie prędkości jazdy w obszarze zabudowanym i niezabudowanym delikatnie spadły, a w lipcu i sierpniu ponownie wzrosły.

Dopiero ostatni kwartał 2022 roku przyniósł istotne zmiany – we wrześniu średnia prędkość jazdy spadła o niecały 1 km/h, w październiku o 1,1 km/h, w listopadzie już o 3,1 km/h, a w grudniu o 3,4 km/h.

Przyjrzeliśmy się jeszcze dokładniej, jakie średnie prędkości jazdy towarzyszyły Wam w obszarze zabudowanym.

Okazało się, że w ubiegłym roku… niewiele zmieniliście w swoich nawykach. Średnie prędkości jazdy utrzymywały się na około 10 km/h mniej niż wskazuje zwykle obowiązujący limit prędkości 50 km/h. Na początku i na końcu 2022 roku utrzymywaliście średnie prędkości jazdy na poziomie 37-39 km/h.

Z kolei w obszarze niezabudowanym, w którym limit prędkości jazdy zwykle wynosi 90 km/h, pozwoliliście sobie na trochę więcej gazu. Widoczna różnica względem 2021 roku wynosi o 1 km/h więcej.

Najwyższą średnią prędkość jazdy w obszarze niezabudowanym w 2021 roku odnotowaliśmy w czerwcu (80,5 km/h), a w 2022 roku wzrosła już do 81,3 km/h. Z kolei najwyższą średnią prędkość jazdy w obszarze niezabudowanym w 2022 roku zarejestrowaliśmy na poziomie 81,7 km/h.

W 2022 roku policję można było spotkać częściej na trasie?

Efektem wprowadzenia nowego taryfikatora mandatów były częstsze kontrole policji, które wzbudzały niemały lęk u kierowców. I faktycznie, sprawdziliśmy że zgłaszaliście w Yanosiku znacznie więcej kontroli funkcjonariuszy policji.

Porównując liczbę zgłoszeń kontroli policji przez użytkowników Yanosika w ubiegłym roku do 2021 roku zauważyliśmy wzrost w styczniu i lutym, a także od września do listopada. Największy wzrost zgłoszeń kontroli policji wystąpił w październiku 2022 roku (31%) – komentuje Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

W 2022 roku liczba zgłoszeń kontroli policji wzrosła w styczniu już o 25%, w porównaniu do tego samego miesiąca w 2021 roku, a w lutym o 17%.

We wrześniu również odnotowaliśmy wzrost zgłoszeń kontroli policji o 19% w porównaniu do września 2021 roku, tak sami wynik zarejestrowaliśmy w listopadzie 2022 roku.

Nowy taryfikator zmniejszył liczbę wypadków na drogach

Z podsumowania polskiej policji wynika, że wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów oraz punktów karnych zmniejszyło liczbę wypadków na polskich drogach i podniosło poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasze dane potwierdzają tę tezę:

Jedyne miesiące, w których odnotowaliśmy wzrost zgłoszeń wypadków przez użytkowników naszej aplikacji, to kwiecień (11,5%) oraz październik (2,7%). Te miesiące należą do dość newralgicznych, ze względu na wzmożony ruch na drogach, spowodowany świętami wielkanocnymi oraz okresem przed Wszystkich Świętych, w którym duża część kierowców podróżuje do różnych nekropolii – mówi Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

2022 rok już za nami, ale w pamięci zapisze się nam na długo. Głównie dlatego, ze obfitował w wiele zmian dla wszystkich kierowców. Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych spowodował znacznie większą czujność oraz zachowawczość za kółkiem.

Na drogach zrobiło się bezpieczniej, a większość z Was skupiła się na poprawnej jeździe. Spadła liczba zgłoszeń wypadków drogowych, a wzrosła liczba zgłoszeń kontroli policji.

Jak myślicie, jaki będzie ten rok? Czy również na drogach zrobi się bezpieczniej? 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic