03.11.2023

Wideorejestratory w Europie - gdzie są nielegalne?

Strona głównaBlog YanosikWideorejestratory w Europie - gdzie są nielegalne?

Wideorejestrator w Polsce

W naszym kraju przepisy dotyczące używania wideorejestratorów są bardzo swobodnie sformułowane. Posiadanie oraz nagrywanie materiałów za pomocą kamer samochodowych na polskich drogach jest możliwe, ale przed publikacją nagrań należy zadbać o anonimowość osób widocznych na wideo. 

Zgodnie z RODO, tablice rejestracyjne pojazdów nie są danymi osobowymi, więc nie trzeba ich zamazywać na nagraniach. 

Wideorejestratory w Niemczech

U naszych zachodnich sąsiadów warto rozważyć zdemontowanie wideorejestratora. Mimo tego, że samo nagrywanie sytuacji na trasie nie jest zabronione, to publikacja nagrań, bez zgody osób, które są nim widoczne i można je zidentyfikować, już tak. Nagrania można jedynie wykorzystać w sądzie, w charakterze materiału dowodowego.

Oznacza to, że organy, które odpowiadają za ochronę danych osobowych będą mogły nałożyć karę na właścicieli wideorejestratorów, którzy używają urządzenie niezgodnie z przepisami.

Wideorejestratory w Austrii

W tym kraju przepisy dotyczące kamer samochodowych są najbardziej restrykcyjne. W Austrii obowiązuje kategoryczny zakaz monitorowania miejsc publicznych przez prywatne osoby. Nie wolno nagrywać materiału wideo, ale również w 2012 roku Austriacki Urząd Ochrony Danych wprowadził zakaz posiadania wideorejestratorów. Złamanie przepisów niesie za sobą bardzo duże konsekwencje - można otrzymać mandat w wysokości nawet 10 tysięcy euro, a przy recydywie nawet do 25 tysięcy euro!

Wideorejestratory w Czechach

W Czechach nie jest zabronione korzystanie z wideorejestratorów, co więcej - przepisy są tutaj zbliżone do naszych polskich. Wideorejestrator może być zamontowany klasycznie na podszybiu i może rejestrować zdarzenia z trasy.

W jakich państwach wideorejestrator jest nielegalny?

Kategorycznie zabronione jest korzystanie z kamery samochodowej w Luksemburgu. Można być właścicielem wideorejestratora, ale używanie go na drogach publicznych jest karane grzywną lub nawet więzieniem, jeśli materiały zostaną opublikowane np.: w social media.

Portugali również zabronione jest korzystanie z wideorejestratora, a nawet jego posiadanie!

Szwajcarii przepisy są niezwykle restrykcyjne w obszarze ochrony danych osobowych, nie wolno nagrywać osób, bez ich wcześniejszej zgody. Niedozwolone jest także korzystanie z wideorejestratora w celu udokumentowania swojej podróży i do celów rozrywkowych. Nawet wyłączona kamera samochodowa musi być zamontowana w sposób, który nie będzie ograniczał widoczności kierującemu.

W jakich krajach można mieć wideorejestrator, ale lepiej z niego nie korzystać?

Belgii można nagrywać materiał z dróg z użyciem wideorejestratora, ale wyłącznie na własny użytek, czyli do celów prywatnych. Zabronione jest udostępnianie nagrań, bez zgód osób, które widnieją w materiale wideo.

Hiszpanii wideorejestratory są dozwolone, ale kamera musi być zamontowana w sposób nie ograniczający widoczności kierowcy, inaczej można otrzymać mandat w wysokości 100 euro. Ponadto, funkcjonuje tu zakaza publikacji nagrań, które umożliwiają zidentyfikowanie osób albo numerów rejestracyjnych pojazdów.

Korzystanie z kamery samochodowej w Słowacji jest możliwe, pod warunkiem nie ograniczania widoczności kierowcy. W przeciwnym przypadku można otrzymać mandat.

Węgrzech można korzystać z wideorejestratorów, ale nagrania z kamery mogą być przechowywane maksymalnie do 5 dni od momentu zarejestrowania materiału. Ponadto, chcąc udostępnić materiały, trzeba mieć na uwadze, że nie mogą zawierać czytelnych twarzy osób, które znajdują się na nagraniu oraz tablic rejestracyjnych innych pojazdów.

We Włoszech można korzystać z kamer samochodowych, niemniej muszą być zamontowane w sposób, który nie ogranicza widoczności kierującemu. Nagrania z wideorejestratora mogą być użyte wyłącznie jako materiał dowodowy, a więc trzeba je na bieżąco usuwać i nie wolno udostępniać osobom trzecim.

Norwegii kierowcy mogą korzystać z wideorejestratorów, pod warunkiem że zamontowane kamery nie ograniczają im widoczności. W przeciwnym przypadku policja może poprosić o zdemontowanie urządzenia.

Kraje, w których wolno korzystać z wideorejestratorów

Chorwacji kierowcy nie będą mieli problemów z powodu korzystania z wideorejestratorów, przepisy nie precyzują używania kamer samochodowych.

We Francji dopuszczalne jest używanie wideorejestratorów, ale zabronione jest udostępnianie materiałów, bez zgody osób, które znajdują się na nagraniach. Ponadto, kamera musi być zamocowana w odpowiedni sposób, aby nie ograniczała widoczności kierowcy.

Rumunii nie zabrania się korzystania z wideorejestratorów, a nagrania można wykorzystać, pod warunkiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Władze Słowenii nie zabraniają korzystania z wideorejestratora w czasie jazdy i kamery mogą być zamontowane klasycznie, podobnie jak w naszym kraju.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic