zamknij
MDN

Taryfikator mandatów i punktów karnych

W 2022 roku zmienione zostały stawki mandatów za wykroczenia drogowe (obowiązuje od 1 stycznia) oraz taryfikator punktów karnych (obowiązuje od 17 września). Celem wprowadzonych zmian jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i zredukowanie liczby wypadków drogowych. Wyższe kary są wyznaczane kierowcom zwłaszcza za jazdę z nadmierną prędkością, niebezpieczne zachowania oraz spowodowanie zagrożenia. Obowiązuje również zasada recydywy za popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od poprzedniego. Punkty karne zostają na koncie kierowcy przez dwa lata od dnia opłacenia kary grzywny. Nie ma już kursów redukujących liczbę punktów karnych. Sprawdźcie, jakie są aktualne stawki mandatów i punktów karnych za nieprzestrzeganie przepisów.
Wykroczenie
PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI *recydywa
do 10 km/h
Mandat 50
Punkty 1
od 11 do 15 km/h
Mandat 100
Punkty 2
od 16 do 20 km/h
Mandat 200
Punkty 3
od 21 do 25 km/h
Mandat 300
Punkty 5
od 26 do 30 km/h
Mandat 400
Punkty 7
od 31 do 40 km/h
Mandat 800 / 1600*
Punkty 9
od 41 do 50 km/h
Mandat 1000 / 2000*
Punkty 11
od 51 do 60 km/h
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 13
od 61 do 70 km/h
Mandat 2000 / 4000*
Punkty 14
od 71 km/h
Mandat 2500 / 5000*
Punkty 15
PIESI *recydywa
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
Mandat 1500/3000*
Punkty 15
Wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych
Mandat 1500/3000*
Punkty 15
Omijanie pojazdu ustępującego pieszym pierwszeństwa na przejściu
Mandat 1500/3000*
Punkty 15
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na przejście
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 15
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na skrzyżowaniu jezdni przy skręcie w drogę poprzeczną
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 12
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych i placu, na którym odbywa się ruch pieszych i pojazdów
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 8
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 15
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed nim
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 15
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 8
PRZEJAZDY KOLEJOWE *recydywa
Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
Mandat 2000/4000*
Punkty 15
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór
Mandat 2000
Punkty 15
Wjazd za sygnalizator na przejeździe przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch czerwonych
Mandat 2000 / 4000*
Punkty 15
Wjazd na przejazd kolejowy bez możliwości kontynuowania jazdy
Mandat 2000 / 4000*
Punkty 15
INNE WYKROCZENIA *recydywa
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem
Mandat 500
Punkty 12
Spowodowanie kolizji
Mandat 1000 + kara za przyczynę kolizji
Punkty 6
Jazda w stanie po użyciu alkoholu
Mandat minimum 2500
Punkty 15
Jazda bez uprawnień
Mandat 1500
Punkty dla danego pojazdu 10
po cofnięciu uprawnień 15
Rażące naruszenie przepisów drogowych
Mandat do 30 000 zł
Punkty 15
Maksymalna kara wystawiona przez sąd
Mandat 30 000
Punkty -
Maksymalny mandat wystawiony przez policjanta
Mandat 5000
Punkty -
Maksymalny mandat wystawiony przez policjanta przy zbiegu wykroczeń
Mandat 6000
Punkty -
Maksymalna liczba punktów za jedno wykroczenie
Mandat -
Punkty 15
Naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego
Mandat 500 - 2500
Punkty 8
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu (silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi; silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany; uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym; na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany; na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowan; określonego znakiem drogowym )
Mandat 1000 / 2000*
Punkty 10
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w przeciwnym kierunku, niż wskazują znaki
Mandat 2000
Punkty 15
Niewskazanie sprawcy przekroczenia prędkości przy mandacie z fotoradaru
Mandat dwukrotność grzywny, którą otrzymałby sprawca wykroczenia (ale nie mniejsza niż 800 zł)
Punkty 15
Niewskazanie osoby kierującej/używającej pojazdu w postępowaniu w sprawach o przestępstwo
Mandat minimum 4000
Punkty -
Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia 
Mandat -
Punkty 10
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem
Mandat 1500 / 3000*
Punkty 12
Zatrzymywanie się/parkowanie na ”kopercie” dla osób niepełnosprawnych
Mandat 800
Punkty 6
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu
Mandat 2500 / 5000*
Punkty 15
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
Mandat 1000 / 2000*
Punkty 15
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m
Mandat 300 - 500
Punkty 5
Zawracanie w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub go utrudnić
Mandat 200 - 400
Punkty 5
Niezachowanie wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem przed nim na tym samym pasie ruchu
Mandat 300 - 500
Punkty 6
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z emisją spalin lub nadmiernym hałasem
Mandat do 300
Punkty -
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji
Mandat 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, ale nie więcej niż 3000 zł
Punkty 6 pkt + 1 pkt za każdą kolejną osobę. Maks. 15 punktów
Tamowanie lub utrudnianie ruchu
Mandat min. 500 zł
Punkty 8
Wykroczenie
Wysokość mandatu
Punkty
PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI
*recydywa
do 10 km/h
50
1
od 11 do 15 km/h
100
2
od 16 do 20 km/h
200
3
od 21 do 25 km/h
300
5
od 26 do 30 km/h
400
7
od 31 do 40 km/h
800 / 1600*
9
od 41 do 50 km/h
1000 / 2000*
11
od 51 do 60 km/h
1500 / 3000*
13
od 61 do 70 km/h
2000 / 4000*
14
od 71 km/h
2500 / 5000*
15
PIESI
*recydywa
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
1500 / 3000*
15
Wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych
1500 / 3000*
15
Omijanie pojazdu ustępującego pieszym pierwszeństwa na przejściu
1500 / 3000*
15
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na przejście
1500 / 3000*
15
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na skrzyżowaniu jezdni przy skręcie w drogę poprzeczną
1500 / 3000*
12
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych i placu, na którym odbywa się ruch pieszych i pojazdów
1500 / 3000*
8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu
1500 / 3000*
8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem
1500 / 3000*
10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania
1500 / 3000*
8
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej
1500 / 3000*
15
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed nim
1500 / 3000*
15
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
1500 / 3000*
8
PRZEJAZDY KOLEJOWE
*recydywa
Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
2000 / 4000*
15
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór
2000
15
Wjazd za sygnalizator na przejeździe przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch czerwonych
2000 / 4000*
15
Wjazd na przejazd kolejowy bez możliwości kontynuowania jazdy
2000 / 4000*
15
INNE WYKROCZENIA
*recydywa
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem
500
12
Spowodowanie kolizji
1000 + kara za przyczynę kolizji
6
Jazda w stanie po użyciu alkoholu
minimum 2500
15
Jazda bez uprawnień
1500
dla danego pojazdu 10
po cofnięciu uprawnień 15
Rażące naruszenie przepisów drogowych
do 30000 zł
15
Maksymalna kara wystawiona przez sąd
30000
-
Maksymalny mandat wystawiony przez policjanta
5000
-
Maksymalny mandat wystawiony przez policjanta przy zbiegu wykroczeń
6000
-
Maksymalna liczba punktów za jedno wykroczenie
-
15
Naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego
500-2500
8
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu (silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi; silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany; uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym; na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany; na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowan; określonego znakiem drogowym )
1000/2000*
10
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w przeciwnym kierunku, niż wskazują znaki
2000
15
Niewskazanie sprawcy przekroczenia prędkości przy mandacie z fotoradaru
dwukrotność grzywny, którą otrzymałby sprawca wykroczenia (ale nie mniejsza niż 800 zł)
15
Niewskazanie osoby kierującej/używającej pojazdu w postępowaniu w sprawach o przestępstwo
minimum 4000
-
Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia 
kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł
10
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem
1500 / 3000*
12
Zatrzymywanie się/parkowanie na ”kopercie” dla osób niepełnosprawnych
800
6
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu
2500 / 5000*
15
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
1000 / 2000*
15
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m
300 - 500
5
Zawracanie w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub go utrudnić
200 - 400
5
Niezachowanie wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem przed nim na tym samym pasie ruchu
300 - 500
6
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z emisją spalin lub nadmiernym hałasem
do 300
-
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji
300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, ale nie więcej niż 3000 zł
6 pkt + 1 pkt za każdą kolejną osobę.
Maks. 15 punktów
Tamowanie lub utrudnianie ruchu
min. 500 zł
8

Punkty karne wpłyną na stawkę OC

Z informacji o liczbie punktów karnych danego kierowcy korzystają firmy ubezpieczeniowe podczas wyliczania składki OC.

Nowe ustalenia dla punktów karnych

Aktualne ustalenia dla punktów karnych

Punkty zerują się po dwóch latach od dnia uregulowania mandatu. Nie ma również możliwości ich zredukowania na specjalnych kursach.

Wyższa kara dla recydywistów

Wyższa kara dla recydywistów

Kierowca, który popełnił to samo wykroczenie w okresie 2 lat od poprzedniego - będzie płacił podwójną karę.

Pobierz lub podziel się grafiką

Taryfikator mandatów 2022 Udostępnij Pobierz