Yanosik Traffic - powered by BEMOBILE

Yanosik Traffic by BEMOBILE

Nowe perspektywy w zakresie ruchu drogowego dla Transitec

Nadszedł czas, aby wykorzystać nowe technologie w zarządzaniu ruchem. Do niedawna firma Transitec opierała się analizując dane o ruchu drogowym, jedynie na pętlach indukcyjnych montowanych w jezdniach. Teraz dodano dane FCD (z przemieszczających się pojazdów) od Be-Mobile, oferując bardziej precyzyjny widok ruchu drogowego.

Przeczytaj więcej

Platforma intermodalna dla zrównoważonej, inteligentnej mobilności

Smart Ways [inteligentne drogi] w Antwerpii to wyróżniający się projekt, który sprawia, że miasto żyje i jest dostępne. Intermodalny planer podróży proponuje kilka tras z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu w zależności od preferencji, ekologii itp.

Przeczytaj więcej

Technologia C-ITS testowana przez sektor publiczny i prywatny

We współpracy z holenderskim Ministerstwem Infrastruktury i Gospodarki Wodnej oraz aplikacją Flitsmeister aktywnie wprowadzamy w życie przypadki użycia C-ITS (komunikacja pojazdów z infrastrukturą) dla codziennego kierowcy.

Przeczytaj więcej