25.09.2023

Co się dzieje po przekroczeniu limitu punktów karnych?

Strona głównaBlog YanosikCo się dzieje po przekroczeniu limitu punktów karnych?

W dobie nowego taryfikatora mandatów i punktów karnych kierowcy boją się o przekroczenie limitów i utratę prawa jazdy. Jak wygląda cały proces po przekroczeniu obowiązkowego limitu 24 punktów dla kierowców z stażem ponad rocznym i 20 punktów dla kierowców, którzy jeszcze nie spędzili roku za kółkiem? Sprawdźcie!

Nowy taryfikator punktów karnych

Od 17 września 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych, według którego punkty przyznawane są w zakresie od 1 do 15, a nie do 10, jak było wcześniej. Punkty są usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia albo po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, która wynika z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

 

Nie ma kursów, które redukują liczbę punktów karnych. Wciąż trwają prace, które mają umożliwić kierowcom inny sposób zmniejszenia liczby swoich punktów karnych, lecz wymagają one odpowiedniego zarządzania systemowego, co znacznie utrudnia cały proces.

 

Za te wykroczenia można dostać 15 punktów karnych jednorazowo:

 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio za nim.
 • Ominięcie pojazdu, który jedzie w tym samym kierunku, lecz ustępuje pierwszeństwa pieszym na pasach.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża samochód skręcający w drogę poprzeczną.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzi.
 • Niezatrzymanie pojazdu w sytuacji, w której przez jezdnię przechodzi osoba niepełnosprawna, używająca specjalnego znaku lub taka, której ograniczona sprawność ruchowa jest widoczna, w celu umożliwienia jej przejścia.
 • Niezatrzymanie się do kontroli oraz ucieczka.
 • Spowodowanie wypadku drogowego lub katastrofy w ruchu lądowym.
 • Niezastosowanie się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, w celu uniknięcia kontroli.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio za nimi.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.
 • Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

 

Liczba punktów karnych przydzielanych za przekroczenie prędkości

Zgodnie z nowym taryfikatorem kierowca za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h otrzyma 1 pkt karny,
 • od 11 do 15 km/h otrzyma 2 pkt karne,
 • od 16 do 20 km/h otrzyma 3 pkt karne,
 • od 21 do 25 km/h otrzyma 5 pkt karnych,
 • od 26 do 30 km/h otrzyma 4 pkt karne,
 • od 31 do 40 km/h otrzyma 9 pkt karnych,
 • od 41 do 50 km/h otrzyma 11 pkt karnych,
 • od 51 do 60 km/h otrzyma 13 pkt karnych,
 • od 61 do 70 km/h otrzyma 14 pkt karnych,
 • o więcej niż 70 km/h otrzyma 15 pkt karnych.

Ile można mieć punktów karnych?

Aktualny limit dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok wynosi 24 punkty. Dopóki nie przekroczy się tego progu, nie traci się prawa jazdy.

 

Z kolei dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów karnych wynosi 20. Po przekroczeniu 21 punktów będą wyciągane konsekwencje.

Co się stanie, gdy przekroczysz limit 24 punktów karnych?

Jeśli nie korzystaliście z wsparcia Yanosika w trasie i niestety przekroczyliście limit 24 punktów karnych, mając prawo jazdy dłużej niż rok, to otrzymacie skierowanie na badanie psychologiczne i powtórny egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy.

 

Egzamin jest taki sam, jak w przypadku kandydatów na prawo jazdy. Należy zaliczyć część teoretyczną oraz praktyczną, ale nie trzeba odbywać kursu.

 

Posiadacze kilku kategorii prawa jazdy tracą je wszystkie, bez względu na to, którym pojazdem kierowali w momencie przekroczenia limitu punktów karnych.

 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i spotkania z psychologiem, kierowca może odzyskać uprawnienia. Jeśli nie uda mu się zaliczyć egzaminu, wówczas będzie musiał przejść ponownie cały kurs na prawo jazdy, a także zaliczyć egzaminy – teoretyczny i praktyczny.

 

Co czeka „świeżych” kierowców po przekroczeniu limitu 20 punktów karnych?

Inaczej prezentuje się sytuacja kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok. Jeśli przekroczą limit 20 punktów karnych, wówczas konsekwencje spotkają ich od razu, w postaci cofnięcia uprawnień przez starostę.

Oznacza to, że takie osoby będą musiały ponownie przejść całą procedurę ubiegania się o prawo jazdy, czyli kurs oraz egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Jak można sprawdzić liczbę punktów karnych?

Chcąc zweryfikować, ile punktów karnych znajduje się aktualnie na Waszym koncie, możecie skorzystać z aplikacji mObywatel lub rządowej strony internetowej albo udać się na komisariat policji, w którym również na żądanie możecie otrzymać zaświadczenie o posiadanej liczbie punktów.

Punkty karne 2023 - czy możemy spodziewać się zmian?

Pierwsze zmiany dotyczące punktów karnych weszły w życie 17 września 2022 roku, dotyczyły wysokości liczby punktów karnych za poszczególne wykroczenia oraz przedłużenia okresu kasowania się punktów z konta kierowcy z roku do dwóch lat i braku możliwości brania udziału w specjalistycznych kursach zmniejszających liczbę punktów karnych.

 

Już 17 września 2023 roku weszły w życie kolejne zmiany w zakresie punktów karnych:

 • Powrócimy do rocznego okresu kasowania się punktów karnych z konta kierowcy.
 • Powrócimy do możliwości brania udziału w kursach redukujących liczbę punktów karnych. Jednakże tu pojawia się jedna różnica, względem starych zasad – kursy nie będą mogły odbywać się formie niestacjonarnej, czyli online.

Bez zmian pozostają limity punktów karnych dla kierowców – uprawnienia zostaną odebrane kierującym po przekroczeniu 20 lub 24 punktów karnych, w zależności od stażu za kółkiem. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic