23.09.2022

Co to jest NURD?

Strona głównaBlog YanosikCo to jest NURD?

Bardzo często słyszy się o organizowanej cyklicznie przez policję akcji NURD. Zwykle to ostrzegani są przed nią kierowcy. O co chodzi w tej nazwie? Na czym polegają działania? Wyjaśniamy!

 

Co to znaczy NURD?

To skrócona nazwa akcji pt.: “Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Akcja ma na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń na drogach oraz wzmocnienie świadomości zmotoryzowanych i pieszych względem zasad bezpieczeństwa poruszania się. Priorytetem akcji są piesi, rowerzyści, osoby kierujące hulajnogami oraz ci, którzy nie są chronieni karoserią auta, a w sytuacji zetknięcia się z pojazdem, będą najbardziej poszkodowanymi.

Działania organizuje się cyklicznie, ze względu na to, że wiele osób, które są ranne lub giną na drogach to piesi. Do tej pory naliczono 1598 wypadków na przejściach dla pieszych, w których zginęło 96 osób, a 943 zostały ranne. To wzrost w porównaniu z 2021 rokiem, w którym doszło do 1320 wypadków (83 zabitych, 1280 rannych).

O co chodzi w akcji?

Są to ogólnopolskie działania policjantów, którzy swoją uwagę skupiają na zachowaniach kierowców względem pieszych, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych. Nie myślcie sobie, że tylko kierowcy są sprawdzani, również piesi pod kątem łamania przepisów.

Funkcjonariusze drogówki używają w akcji nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami, ale dodatkowo również dronów.

Jak się zachowywać?

Przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na przejścia dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i skrzyżowaniach, gdzie przecinają się kierunki, a ryzyko powstania wypadków jest bardzo duże. Pamiętajcie o śluzach rowerowych i zachowujcie odpowiednią prędkość jazdy.

Niezastosowanie się do przepisów może się zakończyć wysoką karą!

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia  pierwszeństwa pieszemu – 15 punktów karnych, 1 500 zł mandatu,
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 punktów karnych, 1 500 zł mandatu,
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – 15 punktów karnych, 1 500 zł mandatu,
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 punktów karnych, 1 500 zł mandatu,
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 15 punktów karnych,
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 punktów.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów, 1 500 zł mandatu,
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów, 1 500 zł mandatu,
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 punktów, kara grzywny,
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów, 1 500 zł mandatu,
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku – 10 punktów, 300 zł mandatu.

Pamiętajcie, że punkty karne będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia uiszczenia opłaty mandatu. Nie będzie możliwości zredukowania ich liczby na specjalnych kursie.

Mandaty również dla pieszych!

Nie tylko kierowcy są brani pod lupę w akcji NURD. Piesi również mogą otrzymać mandat, zwłaszcza za:

 • Wejście na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – kara 2 000 zł,
 • Wejście na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie kierując kolumną pieszych lub będąc poganiaczem – kara 2 000 zł,
 • Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych – kara 300 zł
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – kara 200 zł,
 • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi – kara 200 zł,
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych – kara 150 zł,
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym – kara 100 zł,
 • Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku – kara 100 zł,
 • Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza – kara 50 zł,
 • Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi – kara 50 zł,
 • Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim – kara 50 zł,
 • Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów – kara 50 zł,
 • Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – kara 50 zł,
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym – kara 50 zł,
 • Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – kara 50 zł,
 • Przebieganie przez jezdnię – kara 50 zł,
 • Chodzenie po torowisku – kara 50 zł,
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni – kara 50 zł,
 • Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych - kara 50 zł.
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic