29.04.2024

Jazda na rolkach - co mówią przepisy?

Strona głównaBlog YanosikJazda na rolkach - co mówią przepisy?

Jazda na rolkach to świetna aktywność sportowa w sezonie wiosenno-letnim! Chcąc zadbać o bezpieczeństwo, poza ochraniaczami i kaskiem, trzeba jeszcze pamiętać o przepisach. Czego nie wolno robić w trakcie jazdy na rolkach? Sprawdźcie!

Czy rolki to pojazd?

Rolki nie są pojazdem w świetle przepisów. Są traktowane, jako urządzenie wspomagające ruch, czyli: „urządzenie wspomagające ruch - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni” (Prawo o ruchu drogowym, Dział I, art. 2, ust. 18a).

Do jazdy tzw. urządzeniem wspomagającym ruch, napędzanym siłą mięśni, nie potrzebne są żadne uprawnienia i spełnienie ograniczeń wiekowych.

Jazda na rolkach po ulicy

Jazda na rolkach po ulicy jest zabroniona. Zgodnie z przepisami, osoba, która porusza się na rolkach jest obowiązana do korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.

Na drodze dla pieszych rolkarz musi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych.

Ponadto, należy zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym oraz nie utrudniać ruchu.

Czy można jeździć na rolkach po ścieżce rowerowej?

Tak, na rolkach można poruszać się po ścieżce rowerowej, ale należy pamiętać, że obowiązuje na niej ruch prawostronny.

Jazda na rolkach – co jest zabronione?

Podczas poruszania się na rolkach zabronione jest:

 • Jazda w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 • Przewożenie innych osób, zwierząt lub ładunku.
 • Ciągnięcie pojazdu lub ładunku oraz czepianie się pojazdu.
 • Poruszanie się tyłem.

Jazda na rolkach – o czym pamiętać?

Podczas jazdy na rolkach należy pamiętać o:

 • Poruszaniu się z prędkością, która zapewnia panowanie nad urządzeniem.
 • Uwzględnić warunki, w jakich odbywa się ruch w miejscu, w którym jeździmy na rolkach.
 • Zachowaniu bezpiecznego odstępu podczas wymijania lub omijania pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.
 • Przed wyprzedzaniem należy upewnić się, że istnieje dostateczna przestrzeń do wykonania manewru oraz nie utrudniamy nikomu ruchu.
 • Zbliżając się do przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pieszym pierwszeństwa.

Czy można dostać mandat za nieprawidłową jazdę na rolkach?

Osoby poruszające się na rolkach również mogą otrzymać mandat za niestosowanie się do przepisów. Zgodnie z taryfikatorem:

 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego na chodniku lub drodze dla pieszych – mandat w wysokości 200 zł.
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym na chodniku lub drodze dla pieszych – mandat w wysokości 200 zł.
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku nieutrudnienia ruchu pieszym na chodniku lub drodze dla pieszych – mandat w wysokości 200 zł.
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu – mandat w wysokości 200 zł.
 • Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – mandat w wysokości 200 zł.
 • Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku – mandat w wysokości 50 zł.
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów – mandat w wysokości 100 zł.
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów – mandat w wysokości 100 zł.
 • Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu czepiania się pojazdów – mandat w wysokości 100 zł.
 • Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu poruszania się tyłem – mandat w wysokości 50 zł.
 • Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu ciągnięcia pojazdu lub ładunku – mandat w wysokości 50 zł.
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych – mandat w wysokości 50 zł.
 • Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym – mandat w wysokości 50 zł.
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic