15.12.2021

Kolejne podwyżki w 2022 roku! Zapłacisz więcej za odholowanie pojazdu. O ile?

Strona głównaBlog YanosikKolejne podwyżki w 2022 roku! Zapłacisz więcej za odholowanie pojazdu. O ile?

Przyszły rok przyniesie nie tylko nowe kwoty mandatów za wykroczenia drogowe, ale również większe ceny za usługi. Jedną z nich będzie holowanie pojazdu, za które zapłacisz więcej. O jakich kwotach mowa? Sprawdź.

 

Kto decyduje o odholowaniu auta? Kiedy można to zrobić?

O przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi może zadecydować policjant, strażnik miejski lub osoba, która dowodzi akcją ratowniczą. Jest to uregulowane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku, Usuwanie i przechowywanie pojazdów, Prawo o ruchu drogowym.

 • Samochód usuwa się z drogi na koszt właściciela na podstawie decyzji wyżej wymienionych podmiotów w sytuacji:
 • Pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu w inny sposób,
 • Kierujący pojazdem nie okazał dokumentu potwierdzającego ważność OC posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki ubezpieczenia,
 • Przekroczenia wymiarów, DMC lub nacisku osi, które są określone w przepisach ruchu drogowego, wyjątkiem jest sytuacja, w której istnieje możliwość przekierowania pojazdu na pobliską drogę dopuszczającą go do ruchu,
 • Pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu, które jest przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,
 • Pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego usunięcie pojazdu na koszt właściciela.

Pojazd można również odholować, jeśli nie ma możliwości innego sposobu na zabezpieczenie go oraz wtedy, gdy kierowała nim osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie do alkoholu lub nieposiadająca przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania lub użytkowania pojazdu.

Odholowany może być również pojazd, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkadza drogę lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd można usunąć także w sytuacji, w której utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Opłaty za odholowanie pojazdu

Odholowanie pojazdu następuje na koszt właściciela. W tym roku ta czynność kosztuje:

 • Rower lub motorower – usunięcie 123 zł, każda doba przechowywania – 23 zł,
 • Motocykl – usunięcie 242 zł, każda doba przechowywania – 31 zł,
 • Pojazd o DMC do 3,5 t – usunięcie 523 zł, każda doba przechowywania 44 zł,
 • Pojazd o DMC powyżej 3,5 t do 7,5 t – usunięcie 653 zł, każda doba przechowywania – 57 zł,
 • Pojazd o DMC powyżej 7,5 t do 16 t – usunięcie 922 zł (+45 zł), każda doba przechowywania – 83 zł,
 •  Pojazd o DMC powyżej 16 t – usunięcie 1360 zł (+52 zł), każda dobra przechowywania – 148 zł,
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – usunięcie 1654 zł (63 zł), każda dobra przechowywania – 217 zł.

W 2022 roku czekają nas podwyżki, które podano w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 lipca 2021 roku. Nowe, maksymalne, stawki wyniosą:

 • Rower lub motorower – usunięcie 128 zł, każda doba przechowywania – 24 zł,
 • Motocykl – usunięcie 251 zł, każda doba przechowywania – 33 zł,
 • Pojazd o DMC do 3,5 t – usunięcie 542 zł, każda doba przechowywania 46 zł,
 • Pojazd o DMC powyżej 3,5 t do 7,5 t – usunięcie 677 zł, każda doba przechowywania – 60 zł,
 • Pojazd o DMC powyżej 7,5 t do 16 t – usunięcie 956 zł, każda doba przechowywania – 86 zł,
 • Pojazd o DMC powyżej 16 t – usunięcie 1409 zł, każda dobra przechowywania – 154 zł,
 • Pojazd przewożący materiały niebezpieczne – usunięcie 1714 zł, każda dobra przechowywania – 225 zł,
 • Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 128 zł, każda dobra przechowywania 24 zł.

Co robić gdy odholowano nasz pojazd?

Gdy Twój pojazd zostanie odholowany, musisz zadzwonić na policję lub straż miejską. Uzyskasz wówczas informację o tym, czy pojazd został odholowany na parking i jeśli tak, to na który.

Odbierając go miej przy sobie dowód osobisty lub inny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość. Nie zwlekaj z odbiorem, gdyż opłaty będą rosnąć.

A jeśli nie zamierzasz odbierać swojego pojazdu, to po upłynięciu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia i nieodebrania, pomimo powiadomień, starosta może wystąpić do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic