29.05.2023

Kto nie może zostać kierowcą?

Strona głównaBlog YanosikKto nie może zostać kierowcą?

Każdy kandydat na kierowcę musi pomyślnie zdać egzaminy na prawo jazdy, ale także wcześniej przejść badania lekarskie. Lekarz decyduje o tym, czy stan zdrowia danej osoby pozwala na prowadzenie przez nią pojazdu. Niektóre schorzenia oraz choroby uniemożliwiają ubieganie się o uprawnienia. Sprawdźcie, kto nie może zostać kierowcą.

Możecie tego nie wiedzieć

Nie każda osoba, która zgłosi chęć uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami faktycznie będzie mogła zostać kierowcą, bowiem istnieją choroby, które stanowią przeciwwskazania do zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Każdy kandydat na kierowcę musi przejść przez badania lekarskie, na których lekarz ocenia zdolność do prowadzenia pojazdu. Od tego zależy czy będzie mógł przystąpić do zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Kandydaci muszą wypełnić i podpisać szczegółową ankietę na temat swojego stanu zdrowia, a także złożyć oświadczenie, iż w przypadku wystąpienia napadu epilepsji, drgawek lub hipoglikemii, ponownie zgłoszą się na badania lekarskie.

Kto nie może mieć prawa jazdy?

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego kierowców klasyfikuje się w dwóch grupach:

Grupa A – kierowcy pojazdów A, A1, A2, AM, B, B1, BE.

Grupa B – kierowcy pojazdów C, CE, C1, C1E, D, D1, DE, D1E.

Przeciwwskazania do uzyskania prawa jazdy mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi grupami.

 

Prawa jazdy nie można uzyskać mając:

Poważne zaburzenia psychiczne wrodzone, jak również spowodowane chorobą.

Choroby neurologiczne, takie jak napady padaczkowe lub nagłe zaburzenia świadomości. W tym przypadku można uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów na określonych warunkach, po udokumentowaniu zaświadczeniem o 2-letnim braku napadów padaczki.

Cukrzycę – osoby, które chorują na cukrzycę muszą dostarczyć opinię lekarza prowadzącego.

Nieprawidłowo funkcjonujący narząd równowagi – przepisy wymagają czynnościowej sprawności narządu równowagi, która musi być potwierdzona prawidłowymi wynikami prób statyczno-dynamicznych.

Choroby serca, takie jak nieprawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, niedokrwienie mięśnia sercowego, arytmia, wszczepiony stymulator serca - wymienione stanowią przeciwwskazania do posiadania prawa jazdy, ze względu na stworzenie ryzyka nagłej niewydolności układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego, a także nagłe osłabienie funkcji mózgowych.

Nieprawidłowo funkcjonujący narząd wzroku – w zależności od rodzaju chorób, kryteria uzyskania prawa jazdy różnią się od siebie.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic