20.04.2022

Nawet 15 punktów karnych za wykroczenie. Już od września!

Strona głównaBlog YanosikNawet 15 punktów karnych za wykroczenie. Już od września!

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Kierowcy zdążyli już obyć się z nowymi stawkami mandatów, a nawet zmienić swoje nawyki, co potwierdzają także nasze dane. A to nie koniec nowości, które wynikają z ustawy „Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Już od września zmianom ulegnie również taryfikator punktów karnych. Za niektóre wykroczenia będzie można otrzymać aż 15 punktów karnych!

 

Już od września duże zmiany!🚙

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje kierowców od 1 stycznia tego roku, a nowy taryfikator mandatów wejdzie w życie za niecałe 5 miesięcy, czyli od września 2022 roku. Kierowców znów czekają niemałe zmiany.

W kwestii nowego taryfikatora punktów karnych dopiero od września tego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie zmieniające aktualny licznik, czyli po 9 miesiącach od dnia ogłoszenia nowej ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, co zostało również zapisane w ustawie, którą znamy od końca 2021 roku. I to nie koniec planowanych zmian, gdyż od czerwca tego roku towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły sprawdzać liczbę popełnionych wykroczeń i punktów karnych kierowców, na podstawie której obliczą koszt ubezpieczenia OC. Wciąż czekamy też na datę wejścia w życie tzw. „okresu próbnego” dla nowych kierowców – komentuje Julia Langa, Yanosik 

Jak jest aktualnie?

Policja przez 9 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ma za zadanie prowadzić ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na dotychczasowych zasadach.

W ewidencji będą gromadzone dane, które dotyczą osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego kierując pojazdem.

Punkty karne przypisywane są w zakresie od 0 do 10, a usuwane po roku od dnia popełnienia wykroczenia.

Obecnie wciąż istnieje możliwość odbycia kursu redukującego liczbę punktów karnych kierowcy, który organizowany jest przez WORD.

Co się zmieni?🚘

Od września tego roku w ewidencji Policji znajdować się będą dane dotyczące wszystkich osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego kierując pojazdem, w tym również te dotyczące osób nie posiadających żadnych uprawnień.

Punkty mają być przypisywane w zakresie od 1 do 15, a usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, wynikającej z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

Nie będzie już możliwości odbycia kursu redukującego liczbę punktów karnych w WORD.

Kierowcy od września maksymalnie będą mogli otrzymać 15 punktów karnych za jedno wykroczenie, a punkty te będą ważne przez 2 lata od dnia opłacenia mandatu. Pełna pula punktów karnych dla doświadczonego kierowcy wynosi 24 punkty, a więc po dokonaniu dwa razy tego samego wykroczenia, karanego 15 punktami karnymi, kierowca straci prawo jazdy, a do tego zapłaci podwójną karę z tytułu recydywy i podwajania stawek mandatów za dokonanie tego samego wykroczenia w czasie 2 lat od poprzedniego – mówi Julia Langa, Yanosik. 

Za co będzie można dostać 15 punktów karnych?

Aż 15 punktów karnych będą mogli otrzymać kierowcy, którzy:

 • Spowodują katastrofę w ruchu lądowym.
 • Spowodują wypadek drogowy.
 • Będą prowadzić samochód w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.
 • Będą kierować autem w stanie nietrzeźwości.
 • Nie zatrzymają się do kontroli drogowej.
 • Nie zatrzymają pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową.
 • Ominą pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym.
 • Nie ustąpią pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną, pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej.
 • Będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych lub przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim.
 • Przekroczą prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym.

Wysokie kary pieniężne, ograniczenie lub pozbawienie wolności👮‍♂

Powyższe czynności należą zarówno do wykroczeń, jak i przestępstw. Oznacza to, że mogą być karane nie tylko 15 punktami karnymi, ale również grzywną, czy karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego, kierowcy którzy:

 • Spowodują katastrofę w ruchu lądowym – otrzymają karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Spowodują wypadek drogowy (gdy obrażenia ciała wynoszą powyżej 7 dni) – otrzymają karę pozbawienia wolności do 3 lat.
 • Spowodują wypadek drogowy, którego następstwem jest śmierć lub rozstrój ciała pow. 6 miesięcy (ciężki uszczerbek na zdrowiu) – otrzymają karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
 • Będą prowadzić samochód w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) lub innych środków psychoaktywnych o podobnym działaniu – otrzymają karę grzywny od 2 500 zł do 30 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów wyrażony w miesiącach lub latach (od 6 miesięcy do 3 lat).
 • Będą kierować autem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) – otrzymają karę grzywny wyznaczoną przez prokuratora lub karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do 2 lat.
 • Nie zatrzymają się do kontroli drogowej –  otrzymają karę grzywny od 20 zł do 5 000 zł.
 • Nie zatrzymają pojazdu by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Ominą pojazd, który zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszym – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Nie ustąpią pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną, pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej –  otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych – otrzymają karę grzywny 1500 zł
 • Będą wyprzedzać na przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim – otrzymają karę grzywny od 1 000 zł
 • Przekroczą prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym – otrzymają karę grzywny 1 500 zł do 2 500 zł (powyżej 71 km/h).

 

Wszystkie powyższe wykroczenia oraz przestępstwa podlegają także karze recydywy, co oznacza, że będą karane podwójną stawką mandatu, w przypadku dokonania tego samego wykroczenia w czasie 2 lat od daty poprzedniego.

To nie koniec zmian w ustawie – już od czerwca tego roku Towarzystwa Ubezpieczeniowe zyskają wgląd do informacji na temat liczby popełnionych wykroczeń oraz punktów karnych kierowców, a na ich podstawie będą mogły naliczać składkę OC. Dodatkowo nowych kierowców będą czekały większe ograniczenia, ale nie wiadomo jeszcze od kiedy, data wejścia w życie nowych przepisów dla świeżych zmotoryzowanych jeszcze nie została podana. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic