22.04.2022

Nowych kierowców czekają spore utrudnienia!

Strona głównaBlog YanosikNowych kierowców czekają spore utrudnienia!

Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zawiera zapis, który nie ułatwi nowym kierowcom poruszania się po polskich drogach. Ci, którzy odbiorą swoje prawo jazdy kategorii B będą musieli przez dwa lata stosować się do zasad tzw. „Okresu próbnego”. Jeszcze nie wiadomo od kiedy będzie obowiązywać, ale już teraz warto poznać jego wymogi.

 

Kursanci mają teraz trudniej?🚘

Wraz z upływem czasu zmieniło się kilka ważnych zasad, które dotyczą kursantów chcących wyrobić uprawnienia do kierowania pojazdem. Zanim zapiszą się na kurs, są zobowiązani do wyrobienia numeru PKK – Profilu Kandydata na Kierowcę, o który muszą wnioskować u starosty. Zanim to zrobią, muszą uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, które wystawia lekarz. Koszt badania jest stały i wynosi 200 zł.

Zmieniły się również koszty samego kursu. Obecnie ośrodki szkolenia kierowców pobierają opłaty za kurs na prawo jazdy kat. B w kwocie od około 2300 zł do 3000 zł. Oczywiście istnieje możliwość płacenia w systemie ratalnym.

Egzamin państwowy kosztuje łącznie 170 zł, z czego część teoretyczna to koszt 30 zł, a praktyczna to 140 zł. W przypadku nieudanego pierwszego podejścia do egzaminu, kursanci będą musieli ponieść większe koszty. A jak wiemy, stres może skutecznie pokrzyżować plany nawet najbardziej opanowanym.

Coraz trudniej zdać prawo jazdy

Kursantów czeka wiele wyzwań, zanim otrzymają upragnione uprawnienia. Muszą ukończyć kurs teoretyczny, kurs udzielania pierwszej pomocy, wyjeździć 30 godzin jazd, zdać egzaminy wewnętrzne, a następnie państwowe z teorii oraz praktyki.

Zdawalność egzaminów na prawo jazdy kat. B w Polsce jest na poziomie około 30%. W 2021 roku w Poznaniu, na 26 498 egzaminów teoretycznych zdało 58,37% (13 960) kursantów, z kolei praktykę zaliczyło zaledwie 36,32% (12 414) na 35 380 egzaminów.

Z kolei w Warszawie, na Bemowie, w drugim tygodniu kwietnia odnotowano 53,60% zdanych egzaminów teoretycznych i 30,20% praktycznych. W Radarowej, w Warszawie, teorię zaliczyło 47,30% kursantów, a praktykę 28,40%.

W Olsztynie, w pierwszym półroczu 2021 roku, egzamin teoretyczny na kat. B zdało 56,81%, praktyczny 32,99%.

Największą zdawalność egzaminów teoretycznych w Polsce w 2021 roku odnotowano za to w Lublinie (65,60%), Rzeszowie (64,05%), Bielsko-Białej (63,57%) i w Słupsku (52,58%). Egzamin praktyczny najlepiej zdawano w Ostrołęce (53,03%), Kaliszu (51,67%) i w Suwałkach (47,33%).

Kursanci prawa jazdy kategorii B w 2021 roku musieli zmierzyć się z szeregiem zmienionych przepisów, a Ci którzy podjęli się zdawania już w 2022 roku także musieli odświeżyć swoją wiedzę z zakresu wykroczeń drogowych oraz kar. Obecna baza pytań, która wynosi ponad 2 000 stanowi niemały test wiedzy nawet dla doświadczonych kierowców – komentuje Julia Langa, Yanosik A to jeszcze nie koniec zmian, z którymi będą musieli się borykać nowi kierowcy. Wciąż czekamy na informacje dotyczące wprowadzenia „Okresu próbnego”, który narzuci im inne zasady, niż te które obowiązują doświadczonych kierowców – dodaje.

Będzie „Okres próbny” dla świeżo upieczonych kierowców🚙

Zmieniona ustawa „Prawo o ruchu drogowym” w rozdziale 14, art. 91 informuje o „Okresie próbnym” dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kat. B. Będzie on obowiązywał od dnia, w którym zostało odebrane prawo jazdy. W tym czasie nowi kierowcą będą zobowiązani do:

Odbycia pomiędzy 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończonych szkoleniu i kursie, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.

Kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym, który będzie oznakowany z tylu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego.

Dodatkowe kursy będą obowiązkowe

Kursy, o których mowa powyżej, będą organizowane przez WORD odpłatnie. Mają trwać 2 godziny, a w ich trakcie nowi kierowcy mają się dowiedzieć więcej o czynnikach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyce wypadków drogowych, psychologicznych aspektach kierowania pojazdem oraz uczestnictwie w ruchu drogowym. Wysokość opłaty za takie szkolenie ma być nie większa niż 100 zł.

Z kolei praktyczne szkolenie z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym ma być przeprowadzane przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy, także odpłatnie. Zajęcia mają trwać do godziny, a kierowcy dowiedzą się z nich o niebezpieczeństwach wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości, a także o postawie defensywnej. Koszt szkolenia ma być nie większy niż 200 zł.

Wciąż niestety docierają do nas wiadomości, że nowi kierowcy, w wyniku przekroczenia prędkości jazdy lub niedostosowania jej do aktualnych warunków na trasie, doprowadzili do wypadku. Nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Takie szkolenia mogą podnieść świadomość świeżych kierowców i uzmysłowić im, jak łatwo można stracić panowanie nad kierownicą, zwłaszcza gdy na drodze są niesprzyjające warunki – komentuje Julia Langa, Yanosik

To będzie zabronione dla nowych kierowców!👮‍♂

Świeżo upieczeni kierowcy, przed upływem 8 miesiąca posiadania prawa jazdy, licząc od dnia otrzymania uprawnień, będą mieli zakaz:

 • przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym,
 • przekraczania prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekraczania prędkości 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
 • kierowania pojazdem nieoznakowanym wyżej wspomnianym zielonym listkiem klonowym
 • podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B,
 • osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Nowy kierowca, który jeszcze nie zdążył nabrać doświadczenia za kółkiem może nie poradzić sobie w sytuacjach jazdy z wysoką prędkością. Zważywszy na to, że wciąż najwięcej godzin nauki praktycznej spędza się w mieście, gdzie ograniczenia prędkości są zwykle do 50 km/h, jazda autostradą lub drogą ekspresową z prędkością 120 km/h może być ogromnym wyzwaniem dla nowego kierowcy, a nawet powodować nadmierny stres, co może doprowadzić do kolizji lub wypadku – mówi Julia Langa, Yanosik

Okres próbny obowiązuje też w innych państwach!

Otrzymanie prawa jazdy na tzw. okres próbny jest również popularne w innych państwach na świecie. Nowi kierowcy, którzy popełnią w jego czasie poważniejsze wykroczenia drogowe, mogą utracić niedawno zdobyte uprawnienia. Okres próbny:

 • W Austrii, trwa 3 lata, poza nim trzeba również ukończyć 4 sesje treningowe po 50 minut, na temat doskonalenia warsztatu jazdy oraz jednodniowe szkolenie (8,5h) z zakresu bezpieczeństwa.
 • W Francji, trwa 2 lub 3 lata, w zależności od wybranej opcji kursu
 • W Norwegii trwa 2 lata
 • W Niemczech trwa 2 lata
 • W Ukrainie trwa 2 lata
 • W Brazylii trwa rok

W Chinach nowi kierowcy muszą uczestniczyć w teoretycznym kursie uzupełniającym z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze.

 Jeszcze nie wiadomo od kiedy ma obowiązywać „Okres próbny” w Polsce. Informacje zawarte w zmienionej ustawie mówią wyłącznie, że minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi we własnym dzienniku urzędowym komunikat, który dookreśli termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic