19.07.2021

Prognozy zmian w prawie drogowym: mandaty nawet do 5 tysięcy

Strona głównaBlog YanosikPrognozy zmian w prawie drogowym: mandaty nawet do 5 tysięcy

Coraz głośniej o planowanych zmianach Rządu w prawie drogowym. Co ma się zmienić? Przede wszystkim wysokość kar pieniężnych za niebezpieczną jazdę i zależność składki OC od liczby punktów karnych. W planach jest również zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców oraz kasowanie punktów karnych dopiero po upływie dwóch lat. Sprawdzamy, jakie zmiany w prawie drogowym szykuje nowa ustawa Rządu.

 

Większe kary dla kierowców

Zmianie ma ulec wysokość kar pieniężnych dla kierowców szczególnie niebezpiecznych. Będą one udzielane zarówno przez organ kontroli ruchu drogowego, jak i przez sąd. Podwyższona ma zostać dolna granica kary grzywny za najbardziej niebezpieczne zachowania, zwłaszcza naruszenie praw pieszych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych, jak również przekroczenie dopuszczalnych limitów prędkości jazdy.

To nie wszystko. Podwyższeniu ma ulec również maksymalna wysokość grzywny za wykroczenia drogowe. Obecnie to 5 tys. zł, które ma zostać podniesione do 30 tys. zł. Postępowanie mandatowe również wzrośnie do 3,5 tys. zł, a sam mandat karny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy o ponad 30 km/h ma nas kosztować 5 tys. zł, zamiast 500 zł. Grzywny mają być przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

  • Aplikacja Yanosik umożliwia bieżące monitorowanie aktualnych ograniczeń prędkości w trasie, dzięki temu każdy kierowca ma wgląd na to, z jaką prędkością może jechać. To rozwiązanie świetnie sprawdza się  w całej trasie informując i jednocześnie dbając o bezpieczeństwo kierowców – mówi Julia Langa, Yanosik

Zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców

W planach jest również zmiana w zakresie orzekania wyższych kar pozbawienia wolności dla pijanych za kółkiem. Sąd będzie karał za czynności prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i za przestępstwa drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Ponadto, wprowadzone ma zostać również orzeczenie renty dla ofiary wypadku samochodowego spowodowanego przez pijanego kierowcę, które będzie ustalane w postępowaniu karnym z urzędu.

  • Uważam, że każdy zmotoryzowany powinien mieć w zestawie podręcznych akcesoriów samochodowych własny alkomat, który umożliwi mu sprawdzenie stanu swojej trzeźwości, zanim wyruszy w trasę. Ponadto apeluję również o zachowanie zdrowego rozsądku i nie wsiadanie za kółko po zakrapianej imprezie. Nietrzeźwy kierowca to zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego – komentuje Julia Langa, Yanosik

Kary za brak uprawnień i nowe ustalenia przydzielania punktów karnych

Nieposiadającym uprawnień do kierowania pojazdów będzie grozić kara w postaci czasowego niedopuszczenia pojazdu do ruchu na trzy miesiące, a także kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł.

Dodatkowo, za naruszenie przepisów prawa drogowego, kierowcy będą mogli otrzymać nawet 15 punktów karnych. Obecnie najwyższa liczba, którą mogą otrzymać od organu kontroli ruchu drogowego, to 10 punktów za niektóre wykroczenia. Według nowych ustaleń punkty karne mają być zerowane dopiero po upływie dwóch lat, a szkolenia, które umożliwiały ich zmniejszenie, mają zostać zniesione.

Liczba punktów karnych zadecyduje o wysokości składki OC?

Tak, decyzją Rządu firmy ubezpieczeniowe mają zyskać wgląd do danych CEPiK, które pozwolą im na dostosowanie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie liczby punktów karnych kierowcy, a także historii wykroczeń drogowych, które popełnił.

Nowy priorytet Rządu – bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Projekt nowej ustawy ma dopiero zostać przyjęty przez Radę Ministrów, obecnie czeka na korekty legislacyjne. Jednak widoczny jest już bardzo duży nacisk ze strony KPRM, która podkreśla, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi priorytet dla rządu i chce on zaostrzyć walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drogach.

Wypadki drogowe niestety wciąż się zdarzają. W 2020 roku doszło do 23 540 wypadków drogowych, w których zginęło 2 491 osób, a 26 463 zostało rannych. Potrącenie pieszych stanowi 21,5% wszystkich wypadków z ubiegłego roku, a przypominamy, że ci „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego mają znacznie mniejsze szanse na przeżycie, niż osoby chronione karoserią auta.

Nietrzeźwi kierowcy w ubiegłym roku spowodowali 1 075 wypadków, w których śmierć poniosły 163 osoby, a 1 262 zostało rannych. To mniej niż w 2019 roku, ale nie da się ukryć, że wciąż te liczby dają wyraźny sygnał do wprowadzenia bardziej rygorystycznych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic