15.12.2023

Przelicznik alkoholu - jak obliczyć mg na promile?

Strona głównaBlog YanosikPrzelicznik alkoholu - jak obliczyć mg na promile?

Wiele alkomatów na użytek osobisty wskazuje wynik od razu w promilach. Jednak nie jest to jedyna jednostka, która funkcjonuje do określania zawartości alkoholu w organizmie. Niektóre urządzenia podają również wartość w miligramach na litr. Jak ją przeliczyć na promile? Sprawdźcie! 

Jednostki alkoholu we krwi - jakie funkcjonują?

Promil to najpopularniejsza jednostka określająca zawartość alkoholu we krwi. Poza nim używa się również jednostki miligramów na litr, która dotyczy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

W Polsce stan nietrzeźwości jest określany za pomocą jednostki promili. Dopuszczalną zawartością alkoholu we krwi jest 0,2 promila. Ta wartość odpowiada 0,095 mg/l w wydychanym powietrzu.

Zawartość alkoholu we krwi do 0,5 promila (0,238 mg/l) jest traktowana jako wykroczenie. Kierujący autem, u którego ta wartość będzie wyższa niż 0,5 promila, popełnia już przestępstwo.

Co oznaczają skróty BAC i BrAC?

Skrót BAC, czyli Blood Alcohol Concentration, to oznaczenie stężenia alkoholu we krwi, które wyraża się w promilach. Ten pomiar stosuje się w większości alkomatów do użytku osobistego.

Skrót BrAC, czyli Breath Alcohol Concentration, jest oznaczeniem stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, mierzy się je w miligramach na litr. Miara jest używana zwykle w alkomatach specjalistycznych.

Miligramy na promile - jak je obliczyć?

Chcąc przeliczyć wynik pomiaru trzeźwości w miligramach na promile wystarczy użyć odpowiedniego wzoru:

X mg/l x 2,1 = Y ‰

 

Przykład:

0,024 mg/l x 2,1 = 0,05 ‰

 

Z kolei chcąc przeliczyć wynik pomiaru alkomatu z promili na miligramy, należy zastosować poniższy wzór:

X ‰ / 2,1 = Y mg/l 

Przykład:

0,05 ‰ / 2,1 = 0,024 mg/l

 

Stężenie alkoholu w Unii Europejskiej

Przeliczanie wyniku badania z alkomatu podanego w miligramach na promile uzyskuje się poprzez pomnożenie wyniku o 2,1. Z kolei w innych krajach europejskich wygląda to inaczej:

  • Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Hiszpania, Szwecja – 2,0:1
  • Polska -  2,1:1
  • Malta, Wielka Brytania – 2,3:1

Oznacza to, że wynik przeprowadzonego alkomatem badania, może się różnić w zależności od kraju nawet o 15%, mimo identycznej zawartości w wydychanym powietrzu.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic