02.02.2024

Czy da się oszukać alkomat?

Strona głównaBlog YanosikCzy da się oszukać alkomat?

Wiele osób wciąż wierzy, że istnieją skuteczne metody na oszukanie alkomatu. Musimy Was zmartwić – nie ma żadnych sposobów na to, by zaniżyć wynik pomiaru urządzeniami do badania, z których korzystają funkcjonariusze policji.

Jak oszukać alkomat?

W Internecie możecie znaleźć mnóstwo porad, jak oszukać alkomat, które… na nic się zdadzą. Z chęcią obalimy dla Was te krążące wśród kierowców mity:

  • Żucie gum/jedzenie cukierków miętowych – nie maskują zawartości alkoholu ani w wydychanym powietrzu ani we krwi. A już na pewno nie oszukają czułego sensora elektrochemicznego. Ponadto, miętowe gumy i cukierki nie zapobiegną zapachowi alkoholu z ust.
  • Płyn do jamy ustnej – płukanie ust tym środkiem również Wam nie pomoże i efekt będzie taki sam, jak w przypadku miętowych słodyczy. Poza tym, niektóre płyny do płukania ust zawierają śladowe ilości alkoholu, więc mogą jeszcze pogorszyć sytuację.
  • Picie octu – to jeden z najgorszych pomysłów, które mogą przyjść do głowy nietrzeźwej osobie. Ocet nie usunie alkoholu z krwi, ani z wydychanego powietrza, a poza tym wypicie go w większej ilości, może poważnie zaszkodzić zdrowiu!
  • Wypicie mocnej kawy – może zmniejszyć natężenie zapachu alkoholu, ale z pewnością nie usunie jego obecności z Waszego organizmu.
  • Żucie liści laurowych – działa, jak kawa – zmniejsza natężenie zapachu, ale nie powoduje usunięcia alkoholu z krwi i wydychanego powietrza.
  • Umieszczenie monety pod językiem – to absurdalna i wysoce nieskuteczna metoda, która nie zniweluje efektów spożycia alkoholu! A dodatkowo, może zagrozić Waszemu zdrowiu, jeśli przez przypadek połkniecie monetę!
  • Spowolnienie dmuchania w alkomat – takim zachowaniem narażacie się na dodatkową kontrolę, w postaci badania krwi, którego tym bardziej nie uda Wam się oszukać.

Powyższe metody są nie tylko wysoce nieskuteczne, ale w niektórych przypadkach zagrażają Waszemu zdrowiu, dlatego informujemy Was, że nie ma sensu przeprowadzać podobnych testów. Nie istnieją żadne skuteczne sposoby na oszukanie pomiaru alkomatem używanym przez funkcjonariuszy policji.

Pamiętajcie, że należy zawsze sprawdzać stan swojej trzeźwości zanim wsiądziecie za kółko z zamiarem prowadzenia pojazdu! Możecie znajdować się w stanie nieświadomej nietrzeźwości, w którym wydaje Wam się, że czujecie się dobrze, a jednak w Waszym organizmie wciąż obecny jest alkohol!

Dlatego każdorazowo sprawdzajcie swój stan trzeźwości, korzystając z alkomatu lub udając się na pobliski komisariat policji!

Badanie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

Badanie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Możecie w nim wyczytać, że:

§  2.

1.  Badania obejmują badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi.

2. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przed badaniem krwi, jeżeli stan osoby badanej na to pozwala.

§  3.

1.  Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą:

1) spektrometrii w podczerwieni lub

2) utleniania elektrochemicznego - zwanego dalej "analizatorem wydechu".

 

2.  Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną.

§  4.

1.  Pomiaru analizatorem wydechu dokonuje się z użyciem ustnika. Ustnik podlega wymianie każdorazowo przed przeprowadzeniem pomiaru. Opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej.

2.  W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru.

3.  W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się drugiego pomiaru po upływie 15 minut.

4.  Na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, wynik badania dokonanego analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, wynoszący ponad 0,00 mg/dm3 należy zweryfikować badaniem analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przez dokonanie dwóch pomiarów. Drugiego pomiaru dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu pierwszego pomiaru.

5.  W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/dm3, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/dm3, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

§  5.

1.  Badanie wydychanego powietrza może być przeprowadzone przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru, a także bez użycia ustnika, jeżeli producent analizatora wydechu przewiduje taki sposób jego eksploatacji.

2.  Jeżeli badanie, o którym mowa w ust. 1, wykaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, niezwłocznie przeprowadza się badanie analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub 2. 

Przepisy § 4 stosuje się:

§  6.

1.  Jeżeli osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została zatrzymana albo sama zgłosiła się do uprawnionego organu powołanego do ochrony porządku publicznego, należy dokonać badania analizatorem wydechu.

Przepisów § 5 nie stosuje się:

2.  Jeżeli wynik pierwszego pomiaru wynosi ponad 0,00 mg/dm3, w przypadku dokonania tego pomiaru:

1) analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - niezwłocznie dokonuje się drugiego pomiaru tym samym analizatorem wydechu;

2) analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - niezwłocznie dokonuje się dwóch pomiarów analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

3.  Po upływie 30 minut od przeprowadzenia ostatniego z pomiarów, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się dwa kolejne pomiary analizatorem wydechu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, z zachowaniem 30-minutowego odstępu pomiędzy tymi pomiarami.

4.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli od chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia się upłynął taki czas, że badanie jest bezzasadne.

5.  Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do osoby, która nie oddaliła się z miejsca zdarzenia, ale zachodzi podejrzenie spożycia przez nią alkoholu po zdarzeniu.

§  7.

1.  Z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej sporządza się protokół (…)

4. Protokół z przebiegu badania przeprowadzonego analizatorem wydechu, sporządzony na żądanie osoby badanej, przekazuje się tej osobie.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic