06.06.2022

Czy wiesz, kto opiekuje się autostradą przez całą dobę?

Strona głównaBlog YanosikCzy wiesz, kto opiekuje się autostradą przez całą dobę?

Autostrada to droga, która nigdy nie śpi. Właśnie po niej poruszają się pojazdy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest jedną z najbezpieczniejszych dróg, co potwierdzają również statystyki polskiej policji, dotyczące wypadków drogowych na autostradach. Czy wiecie, że jest również stale monitorowana przez specjalne służby? To służby autostradowe, które zajmują się pilnowaniem jej sprawnego funkcjonowania.

 

Służby autostradowe

Autostrady i drogi szybkiego ruchu, ze względu na swój charakter oraz znaczenie, wymagają ciągłego nadzorowania. Zadanie to jest zlecone m.in. operatorom. Na A2, za 255 kilometrowy odcinek odpowiada AESA Autostrada Eksploatacja S.A., która prowadzi pełną eksploatację, a więc odpowiada za utrzymanie i pobór opłat oraz troszczy się o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. AESA zajmuje się sprzątaniem dróg, usuwaniem niebezpiecznych przedmiotów oraz naprawdę i bieżącą konserwacją wyposażenia i obiektów autostradowych. W okresie letnim AESA zajmuje się utrzymaniem prawidłowego stanu terenów zielonych, a zimą odśnieżaniem.

Centrum Zarządzania Autostradą

Każdy operator musi mieć swoje Centrum Zarządzania Autostradą, w którym będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych. Pracownicy mają do dyspozycji monitoring video oraz patrole autostradowe. Ich zadaniem jest także obsługa znajdujących się co dwa kilometry kolumn alarmowych, które są najszybszym sposobem kontaktu z Centrum Zarządzania Autostradą i uzyskaniem pomocy.

Patrole autostradowe

Ściśle współpracują z Centrum Zarządzania Autostradą. Patrolują teren autostrady 24 godziny na dobę. Pracownicy patrolu muszą być w każdym miejscu autostrady co dwie godziny w ciągu dnia i co cztery godziny w nocy. Podczas objazdów pracownicy sprawdzają stan drogi – oznakowanie pionowe i poziome, bariery, bramy serwisowe oraz ogrodzenia. Każde odchylenie od normy może stanowić niebezpieczeństwo dla podróżnych, dlatego stała kontrola jest bardzo ważna.

Na autostradzie A2 działa 5 patroli, których zadaniem jest kontrolowanie 255 km odcinków dróg. Każdy z nich monitoruje 50 km trasy. W ciągu roku patrole autostradowe przejeżdżają nawet 1 800 000 km!

Serwis i warsztat na miejscu

Samochody patrolu autostradowego są bardzo mocno eksploatowane. Aby nie dopuścić do wstrzymania czynności, sprzęt musi być zawsze sprawny, dlatego auto przechodzą generalny przegląd techniczny co tydzień! Podczas przeglądu na bieżąco wymieniane są zużyte części oraz płyny eksploatacyjne. A jeśli auto wymaga poważniejszych napraw to samochód przekazywany jest do serwisu.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic