14.07.2023

Droga dla pieszych - jakie przepisy obowiązują? Wszystko co musisz wiedzieć

Strona głównaBlog YanosikDroga dla pieszych - jakie przepisy obowiązują? Wszystko co musisz wiedzieć

Wielu kierowców oraz pieszych wciąż ma problem z prawidłowym rozumowaniem drogi dla pieszych. Niegdysiejszy chodnik został już zastąpiony tym określeniem, a samą drogę dla pieszych oznaczają odpowiednie znaki.

Droga dla pieszych - jak się ją definiuje?

Definicję drogi dla pieszych znajdziecie w art. 2 pkt 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Droga dla pieszych [oznacza] drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów.

Definicja pochodzi z września 2022 roku, zatem jest stosunkowo świeża. Stanowi efekt nowelizacji przepisów, w ramach których również zmianom poddano taryfikator mandatów.

Nowe przepisy rozdzielają, dotychczas używane w formie zamienników, pojęcia „chodnika” oraz „drogi dla pieszych”. Oznacza to, że od września 2022 roku chodnik jest częścią drogi dla pieszych, która jest przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych oraz osób, które poruszają się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

To nie wszystko – droga dla pieszych dzieli się także na pas buforowy, czyli ten przylegający do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, oraz pas obsługujący, czyli sąsiadujący z chodnikiem od strony granicy pasa drogowego.

Przepisy umożliwiają prowadzenie na nim działalności społeczno-gospodarczej oraz umieszczanie urządzeń drogowych czy obiektów małej architektury. Na pasie buforowym możliwe jest zatrzymywanie lub postój pojazdów.

Czy można parkować na drodze dla pieszych?

Jest to dozwolone, pod warunkiem spełnienia kilku aspektów, mających na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pieszym, którzy korzystają z tej drogi.

Na drodze dla pieszych parkować może pojazd o DMC nieprzekraczającej 2,5 tony, gdy na jezdni nie znajduje się znak zakazu zatrzymywania albo postoju oraz gdy szerokość chodnika, po postawieniu auta, wynosi minimum 1,5 m, a sam pojazd nie utrudnia ruchu pieszym. Poza tym, samochód trzeba ustawić na chodniku jedną osią, bokiem albo kołami obydwu osi. Auto nie może też blokować ruchu ulicznego.

Nie przestrzeganie zasad parkowania z pewnością nie umknie służbom i skończy się blokadą oraz mandatem i niepotrzebnym stresem.

Rowerzyści i hulajnogi na drodze dla pieszych - co na to przepisy?

Znak C-16 informujący o obecności drogi dla pieszych zobowiązuje do korzystania z drogi wyłącznie pieszych, ale prawo przewiduje również wyjątki, które dopuszczają do wjazdu rowerzystów.

Dotyczy to sytuacji, w której panują trudne warunki atmosferyczne, a szerokość chodnika wynosi minimum 2m i w pobliżu nie znajduje się droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów albo pas ruchu dla rowerów.

Kierujący urządzeniami transportu osobistego, czyli np.: osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi, mogą korzystać z całej szerokości drogi dla pieszych, jeśli w okolicy nie ma wydzielonej drogi dla rowerów.

Co ważne – znak C-16 obowiązuje do momentu odwołania go znakiem C-16a (koniec drogi dla pieszych), C-13 (droga dla rowerów) albo znak zakazu B-41 (zakaz ruchu pieszych) lub D-40 strefa zamieszkania, która stanowi obszar w pierwszej kolejności dla pieszych.

Znak droga dla pieszych - jak wyglądają oznaczenia?

Droga dla pieszych lub część drogi przeznaczonej dla pieszych jest oznaczona niebieskim, okrągłym znakiem informującym C-16.

Zakończenie drogi dla pieszych lub części drogi przeznaczonej dla pieszych jest oznaczone niebieskim, okrągłym znakiem informującym C-16a.

Obowiązki kierowcy przy przejściu dla pieszych

Do obowiązków kierowcy należy udzielenie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych, a od 1 czerwca 2021 roku także pieszemu wchodzącemu na przejście.

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierowca musi zachować szczególną ostrożność, tj. zmniejszyć prędkość jazdy, aby móc swobodnie się zatrzymać, bez narażania na niebezpieczeństwo pieszego, który znajduje się na przejściu albo dopiero na nie wchodzi.

Zakazane jest wymijanie pojazdu, który ustępuje pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzanie go.

Nie wolno również parkować w okolicy przejść dla pieszych, ponieważ znacznie ogranicza to widoczność i naraża pieszego na niebezpieczeństwo.

Chodnik a droga dla pieszych

Dotychczasowy chodnik stał się drogą dla pieszych, na mocy nowych przepisów z 2021 roku, ale dla samych użytkowników nic się nie zmieniło. Wcześniej przepisy Prawa o ruchu drogowym używały pojęć „chodnik” oraz „droga dla pieszych” zamiennie.

Niemniej, zatrzymanie lub postój pojazdu były możliwe wyłącznie na chodniku, który nie wymagał oznakowania znakiem C-16, w przeciwieństwie do drogi dla pieszych.

Przepisy ruchu drogowego dla pieszych

Pieszy również ma swoje obowiązki. Przede wszystkim jest obowiązany do korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a jeśli ich brak, to z pobocza. W przypadku gdy nie ma pobocza, może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Poza tym, pieszy idący po poboczu lub jezdni, jest obowiązany do poruszania się lewą stroną drogi. Piesi idący jezdnią muszą iść jeden za drugim, a gdy na drodze panuje mały ruch i dobra widoczność, mogą iść obok siebie.

Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów, gdy nie ma chodnika lub pobocza albo nie można z nich korzystać. Wówczas musi ustąpić pierwszeństwa rowerom, wyjątkiem jest osoba niepełnosprawna.

W strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która osiągnęła w wieku co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania, w której dzieci w tym wieku mogą poruszać się samodzielnie.

Bardzo ważnym obowiązkiem jest również noszenie elementów odblaskowych – pieszy, który porusza się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, musi używać odblasków, które są widoczne dla innych uczestników ruchu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której porusza się po drodze dla pieszych.

Ponadto, pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (również na przejściu dla pieszych) i wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody, która ogranicza widoczność drogi.

Pieszy nie może również przechodzić przez jezdnię w miejscu ograniczonej widoczności drogi.

Zabronione jest też zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby w czasie przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, przebieganie przez jezdnię, chodzenie po torowisku, wchodzenie na nie, gdy zapory lub półzapory są opuszczone albo ich opuszczanie się rozpoczęło, a także przechodzenie przez jezdnię, w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych od jezdni, bez względu na to, po której stronie się znajdują.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic