10.11.2023

Dron policyjny - do czego służy i jak wygląda?

Strona głównaBlog YanosikDron policyjny - do czego służy i jak wygląda?

Coraz więcej słyszy się o kontrolowaniu kierowców przez policjantów wykorzystujących drony. Czy funkcjonariusze policji w ten sposób mierzą prędkość jazdy czy monitorują inne wykroczenia popełniane przez kierowców? Dowiedzcie się, jak działają kontrole z użyciem drona!

Policyjne drony - do czego służą?

Wbrew ogólnemu założeniu, policyjne drony nie służą do pomiarów prędkości jazdy, ale do rejestrowania wykroczeń, takich jak np.: niestosowanie się przez kierujących do znaków, zwłaszcza znaku STOP oraz sygnałów drogowych i sygnalizacji świetlnej, nieprawidłowego wyprzedzania, korzystania z telefonów komórkowych w trakcie jazdy, niestosowania się do pasów bezpieczeństwa oraz do wykroczeń popełnianych w okolicy przejścia dla pieszych.

Drony wykorzystuje się również do działań poszukiwawczych w całej Polsce, dzięki tym urządzeniom można znacznie przyspieszyć i zwiększyć zasięg działań, na bieżąco dokumentować akcję i dostosować działania do panujących warunków oraz obniżyć koszty.

Ponadto, drony także są wykorzystywane w tajnych operacjach policyjnych, przy zabezpieczaniu imprez masowych oraz zatrzymywania przestępców.

Czy policjanci mogą legalnie używać dronów?

Kodeks drogowy od dłuższego czasu przewiduje możliwość przeprowadzania kontroli ruchu drogowego z powietrza. Definicję urządzeń rejestrujących można znaleźć w art. 2 pkt 59 Prawa o ruchu drogowym:

Urządzenie rejestrujące, stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

Co istotne – od 2019 roku w życie weszło zarządzenie Komendanta Głównego Policji, które określa zasady używania dronów przez policjantów. Zmieniono je w 2022 roku, ale główne założenie pozostało takie samo – funkcjonariusze kontrolujący ruch drogowy za pomocą dronów, muszą mieć odpowiednie przeszkolenie i wymagane uprawnienia. Ci, którzy operują dronami zbierają materiały dowodowe, co stanowi podstawę ukarania kierowców za wykroczenia.

Jak policjanci używają dronów?

Sterowanie dronem wymaga dwóch funkcjonariuszy policji, którzy ze sobą ściśle współpracują. Jeden odpowiada na za sterowanie dronem, a drugi obsługuje kamerę.

Najczęściej wygląda to w ten sposób, iż w pewnej odległości od nadzorowanego miejsca drogi obecny jest patrol naziemny, który jest w stałym kontakcie z operatorem drona. Patrol zatrzymuje kierujących, których wykroczenia są utrwalone przez kamery drona.

Nie każda jednostka policji ma swoich operatorów dronów, ale często powołuje się specjalistów do wybranych jednostek na tzw. gościnne występy, w ramach zaplanowanych akcji.

Jak wygląda policyjny dron?

Policyjne drony są wyposażone w 30-krotny zoom optyczny oraz 180-krotny zoom cyfrowy, które pozwalają na rejestrowanie wykroczeń popełnianych przez kierowców z dużej odległości.

Czy można rozpoznać kontrole policji z wykorzystaniem drona?

Jest to prawie niemożliwe, bowiem operator drona nie musi znajdować się w pobliżu monitorowanej drogi, a patrole naziemne mogą zatrzymać się także w pewnej odległości od nadzorowanego fragmentu.

Poza tym, operator drona nie musi być umundurowany, nie musi być także pracownikiem policji, bowiem to nie on odpowiada za kontrolę drogową, a jedynie za zabezpieczanie dowodów wykroczenia.

Drony policyjne w Polsce - gdzie można je spotkać?

Drony policyjne mogą być wykorzystywane w całym kraju do różnych działań. Jednym z przykładów jest kontrolowanie ruchu drogowego w Poznaniu czy Turku, działania obserwacyjno-rozpoznawcze na wschodniej granicy Polski, działania poszukiwawcze zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Czy w Yanosiku można zgłaszać kontrolę policji z użyciem drona?

Użytkownicy aplikacji Yanosik mają możliwość dodawania takiej informacji w zgłoszeniu Nieoznakowanych i wybraniu kategorii dron. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic