02.05.2022

Jak prawidłowo utworzyć korytarz życia?

Strona głównaBlog YanosikJak prawidłowo utworzyć korytarz życia?

Nie każdy kierowca wie jak się odpowiednio zachowywać gdy widzi nadjeżdżające auto na sygnale. Pojazdem uprzywilejowanym jest nie tylko karetka pogotowia, ale również policja i straż pożarna. W Polsce za utrudnianie przejazdu tym służbom można otrzymać mandat.

 

Pojazd uprzywilejowany

Definiuje go artykuł 2 kodeksu drogowego – to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, a także sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, który jedzie z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Ta definicja również dotyczy pojazdów, które jadą w kolumnie, na początku której znajdują się pojazdy uprzywilejowane, które wysyłają dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła. Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczają się pojazdy:

  • jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołu ratownictwa medycznego, policji, jednostki ratownictwa chemicznego, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, straży gminnych (miejskich), podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego, Służby Parku Narodowego, podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostki niewymienionej w pkt 1–11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Pojazd uprzywilejowany nie musi się stosować do przepisów ruchu drogowego🚑

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym nie musi stosować się do przepisów drogowych, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego, a także mienia lub zapewnia bezpieczeństwo albo porządek publiczny. Nie musi się również stosować do przepisów w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, w wykonywaniu zadań, które są związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe, którym przysługuje ochrona na mocy odrębnych przepisów.

Korytarz życia – jak się zachować?

W art. 9 Prawo o ruchu drogowym znajdziecie informację, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Kierowcy nie powinni wjeżdżać na skrzyżowanie, jeśli jedzie po nim pojazd uprzywilejowany, a także umożliwić mu swobodny przejazd, a piesi w tym czasie powinni zrezygnować z przechodzenia przez pasy. Czasem to jednak nie wystarczy….

Na autostradach lub drogach szybkiego ruchu, w sytuacji wypadku, należy utworzyć korytarz życia. W Polsce ten obowiązek wszedł w życie w grudniu 2019 roku.

Korytarz życia to inaczej korytarz ratunkowy, a więc wolne miejsce na przejazd dla służb ratunkowych. Stosuje się go gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia, a także gdy występuje zwężenie drogi, które ogranicza liczbę dostępnych pasów.

Co musisz wiedzieć?🚙

Jeśli na drodze występuje duże natężenie ruchu, to kierujący na drodze z dwoma pasami do jazdy w tym samym kierunku, muszą zjechać odpowiednio do lewej oraz prawej krawędzi jezdni. Na jezdni z trzema lub więcej pasami ruchu, w tym samym kierunku, kierowcy poruszający się skrajnym lewym pasem zjeżdżają na lewo, a pozostali jak najbliżej krawędzi swoich pasów. Dzięki temu utworzona będzie wolna przestrzeń, którą będą mogły przejechać pojazdy uprzywilejowane.

Kilka wskazówek dla kierowców:

  • Jeśli droga zaczyna się korkować, zjedź na bok pasa
  • Nie czekaj do momentu usłyszenia sygnału pojazdu uprzywilejowanego, tylko zjedź od razu
  • Jeśli autostrada ma dwa pasy, to znajdując się na lewym pasie zawsze zjeżdżasz na lewo, a na prawym pasie na prawo
  • Obowiązek tworzenia korytarza występuje już wtedy, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany, a nie gdy dojeżdża do zatoru drogowego.
  • Nie utworzenie korytarza życia grozi mandatem od 500 zł do 2 500 zł.
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic