27.08.2021

Jazda na suwak – te błędy popełniamy najczęściej

Strona głównaBlog YanosikJazda na suwak – te błędy popełniamy najczęściej

Zasada jazdy na suwak miała ułatwić wielu kierowcom poruszanie się na drodze w trakcie korków, remontów i innych sytuacji, które tego wymagają. W 2019 roku została wprowadzona do przepisów ruchu drogowego, jednak od tego czasu… wciąż stanowi problem dla wielu zmotoryzowanych. Jakie błędy popełniamy najczęściej przy jeździe na suwak? Wyjaśniamy.

 

Jazda na suwak to już obowiązek

Dokładnie od 6 grudnia 2019 roku. Ten obowiązek reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. 22 pkt. 4, która określa zasady bezpieczeństwa podczas zmiany pasa ruchu. Precyzując – kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z odpowiednimi wyjątkami, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

Wyżej wspomnianymi wyjątkami jest właśnie jazda na suwak, a więc:

- w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku, w którym nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu ze względu na występującą przeszkodę na tym pasie ruchu lub zaniknięcie pasa, kierujący pojazdem, który porusza się sąsiednim pasem ruchu, jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, do umożliwienia jednemu pojazdowi lub zespołowi pojazdów, które znajdują się na takim pasie ruchu, do zmiany pasa ruchu na sąsiedni, na którym już istnieje możliwość kontynuowania jazdy.

- w sytuacji znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku, w którym nie ma możliwości kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu, ze względu na przeszkody na tych pasach ruchu lub ich zanikanie, jeśli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas, na którym istnieje możliwość kontynuowania jazdy, to kierujący pojazdem, który porusza się tym pasem ruchu ma obowiązek bezpośrednio przed miejscem występowania przeszkody lub zanikania pasów, umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub zespołowi pojazdów z lewej strony.

Jak się jeździ na suwak?

Stosowanie zasady jazdy na suwak musi być dostosowane do odpowiednich warunków. Zwykle na trasie musi występować znaczne zmniejszenie prędkości, które spowodowane jest w głównej mierze zatorem drogowym. Wówczas pojazdy stoją lub poruszają się wolniej przez spore natężenie na drodze, stłuczkę, awarię lub inne sytuacje. Jednak nie zawsze te okoliczności zobowiązują nas do jazdy na suwak.

Nie stosujemy zasady w przypadku zmniejszenia prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, a więc, gdy niższa prędkość będzie nadal wyższa, niż w sytuacji zatoru na drodze. Suwak nie będzie obowiązywał również, gdy będziemy dojeżdżać do końca pasa włączającego lub rozbiegowego, jeśli nie występuje zator na drodze.

O czym musi pamiętać kierowca?

Jazdę na suwak stosuje się w przypadku kończącego się jednego lub więcej pasów ruchu oraz w sytuacjach dużego natężenia ruchu i zatorów drogowych. Wówczas trzeba wykorzystać całą długość pasa, który się kończy i dojechać na jego koniec, a także utrzymać prędkość, która jest zbliżona do pojazdu poruszającego się pasem obok. Dodatkowo chęć zmiany pasa należy bezwzględnie zasygnalizować kierunkowskazem i obowiązkowo wpuścić samochód jadący obok na kończącym się pasie ruchu, jeśli jedziemy pasem, który ma kontynuację.

Jakie błędy popełniamy?

Większość kierowców, którzy nie potrafią jeździć na suwak blokuje pas ruchu w ten sposób, by inni kierowcy nie mogli przejechać do końca pasa, który nie ma kontynuacji ruchu. Innym błędem, który jest popełniany przez zmotoryzowanych jest wpychanie się za jednym przepuszczanym samochodem i wymuszanie pierwszeństwa. A zgodnie z przepisami – ten który jedzie pasem posiadającym kontynuację ma obowiązek wpuścić jedno auto.

Innym istotnym błędem jest również próba zjeżdżania z kończącego się pasa ruchu wcześniej. To wbrew zasadom jazdy na suwak, która jasno określa, iż należy dojechać do końca pasa, na którym nie ma kontynuacji ruchu, następnie zasygnalizować kierunkowskazem chęć zmiany pasa i dokonać jego zmiany.

Jazda na suwak to dobry sposób na zmniejszenie zakorkowania w miastach. Jednak mimo, iż przepisy z nią związane zostały wprowadzone już prawie dwa lata temu, to kierowcy nadal nie do końca rozumieją jak tę zasadę wprowadzać w życie - powiedziała Magda Zglińska, Yanosik. - Każda tak duża zmiana w przepisach ruchu drogowego powinna zostać poprzedzona szeroko zakrojoną kampanią informacyjną. Dzięki rozsądkowi i ostrożności, ale także odpowiedniej edukacji kierowców, polskie drogi będą stawały się coraz bezpieczniejsze – skwitowała.

Pamiętajcie – kierowca dobrze poinformowany to kierowca bezpieczny! Stosujcie się do powyższych zasad jazdy na suwak, unikajcie błędów, które opisaliśmy i jedźcie bezpiecznie do celu.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic