21.02.2024

Karta kierowcy - dla kogo, gdzie wyrobić, ile kosztuje?

Karta kierowcy to obowiązkowy dokument każdej osoby, która kieruje pojazdem, wyposażonym w tachograf cyfrowy. W przypadku jej braku, zagubienia lub kradzieży i nie spełnienia kilku obowiązków, można otrzymać wysoki mandat. Gdzie wyrobić kartę kierowcy? Jak ją uzyskać? Odpowiedzi czekają w naszym poradniku!

Czym jest karta kierowcy i dla kogo jest przeznaczona?

Karta kierowcy to obowiązkowy dokument dla osób, które kierują pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy, czyli:

 • pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów, których masa przekracza 3,5 tony,
 • pojazdami służącymi do przewozu ludzi, w liczbie większej niż 9, razem z kierowcą.

To obwiązek, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 165/2014.

Karta kierowcy kiedy ją wyrobić? 

Złożyć wniosek o kartę kierowcy można, gdy:

 • Jest niezbędna do wykonywania obowiązków zawodowych, czyli w sytuacji pierwszego wydania karty.
 • Upływa termin jej ważności, karta wydawana jest na 5 lat.
 • Karta została zagubiona lub skradziona.
 • Karta jest uszkodzona i nie działa właściwie.
 • Kierowca zmienił dane osobowe, miejsce zamieszkania, kraj zamieszkania.

Karta kierowcy - gdzie złożyć wniosek?

Kartę kierowcy w Polsce wydaje Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. Natomiast, wniosek o wydanie tego dokumentu, można złożyć w formie papierowej i wysłać pocztą lub online, za pomocą profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Co istotne, wniosek o kartę kierowcy może złożyć jedynie kierowca. Nie może tego zrobić w jego imieniu pracodawca, ani pełnomocnik.

Karta kierowcy co potrzebne do wyrobienia?

Do wniosku o kartę kierowcy należy dołączyć:

 • Kopię ważnego prawa jazdy.
 • Zdjęcie kierowcy, spełniające wymogi.
 • Kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty. 

Jeśli kartę kierowcy chce uzyskać w Polsce obcokrajowiec, musi dodatkowo dołożyć do wniosku poniższe dokumenty:

 • Skan tłumaczenia prawa jazdy oraz świadectwa kierowcy.
 • Skan karty kierowcy, jeśli została wydana w innym kraju i wniosek dotyczy jej przedłużenia.
 • Skan oświadczenia o miejscu zamieszkania, dokument musi potwierdzać, że obcokrajowiec przebywa w Polsce powyżej 185 dni w roku.
 • Skan oświadczenia, które potwierdza zatrudnienie na stanowisku kierowcy w firmie, która zajmuje się wykonywaniem przewozów drogowych.

Ile kosztuje karta kierowcy?

Opłata za wydanie karty kierowcy wynosi 172,20 zł. 

Jak sprawdzić czy karta kierowcy jest gotowa?

Można to zrobić w serwisie infocar lub na stronie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, po zarejestrowaniu się w systemie i podaniu swoich danych osobowych.

Jakie dane identyfikuje karta kierowcy?

W karcie kierowcy są umieszczone takie informacje, jak:

 • Kraj rejestracji pojazdu.
 • Data wydania i wygaśnięcia ważności karty.
 • Dane kierowcy – imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer prawa jazdy.
 • Na karcie zapisywana jest także elektroniczna ewidencja czasu pracy wraz z przejechanym dystansem i zmianami aktywności kierującego. Można na niej zapisać dane z 28 dni roboczych, po upływie tego okresu, informacje należy zgrać i przechowywać obowiązkowo przez 12 miesięcy.

Kierowca może wyświetlać dane o swoich jazdach na bieżąco, na ekranie tachografu, a nawet wydrukować je na drukarce, która jest dołączona do niego lub zgrać do komputera zewnętrznego.

Z kolei, pracodawca może kopiować dane z karty, w celu monitorowania pracy kierowcy. Poza tym, ma także obowiązek zgrania tych informacji, niezależnie kiedy to zrobił w ostatnim czasie, jeśli umowa kierowcy wygasła lub została rozwiązana, upłynął termin ważności karty kierowcy, istnieje zagrożenie utraty danych, które zostały na niej zapisane albo organ uprawniony wystąpił o zgranie danych z karty kierowcy. 

Zgubiona karta kierowcy – co robić i gdzie zgłosić?

W sytuacji zagubienia, kradzieży, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia karty kierowcy należy:

 1. Sporządzić wydruk z tachografu, już na początku dnia pracy.
 2. Na odwrocie dokumenty, umieścić dane identyfikujące kierowcę oraz kartę, wraz z podpisem.
 3. Po zakończeniu dnia pracy, należy sporządzić kolejny wydruk z tachografu, który jest uzupełnione o informacje związane z wykonaną pracą, od momentu przygotowania pierwszego wydruku. Należy na nim umieścić czas jazdy, wykonane zadania, dyspozycyjność, przerwy, a także odpoczynek. Na tym dokumencie także muszą się znaleźć dane identyfikacyjne z podpisem.

To nie wszystko!

W przypadku uszkodzonej lub niedziałającej właściwie karty kierowcy, należy ją zwrócić do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych

Z kolei, kradzież trzeba zgłosić służbom w kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Ponadto, należy złożyć wniosek o wydanie karty zastępczej w ciągu 7 dni kalendarzowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Taki dokument powinien do niego dotrzeć w terminie 8 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.

Ważne! Nowa karta kierowcy nie będzie wydana na okres 5 lat, a jedynie do końca ważności pierwotnej karty.

Jaka kara za jazdę bez karty kierowcy?

Jazdę bez karty kierowcy można kontynuować przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych. Okres ulega wydłużeniu, jeśli powrót do bazy jest konieczny.

Trzeba także udowodnić brak możliwości jazdy, bez ważnej karty kierowcy. W razie kontroli drogowej można okazać pisemne potwierdzenie zgłoszenia kradzieży karty na policji, uszkodzenia lub zagubienia lub kopię wniosku o wydanie duplikatu.

Za jazdę bez ważnej karty kierowcy i nie przedstawienie wyżej wspomnianych wydruków, grozi:

 • Mandat dla kierowcy w wysokości 2 000 zł.
 • Mandat dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie w wysokości 2 000 zł.
 • Kara pieniężna dla firmy transportowej w wysokości 5 000 zł.

Za jazdę bez ważnej karty kierowcy przez okres dłuższy niż 15 dni, bez warunku zjazdu do bazy, kierowca zostanie dodatkowo ukarany mandatem w wysokości 1 000 zł, a za każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku, otrzyma grzywnę w wysokości 100 zł.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic