26.05.2023

Kolumna pojazdów uprzywilejowanych – można ją wyprzedzić?

Strona głównaBlog YanosikKolumna pojazdów uprzywilejowanych – można ją wyprzedzić?

Czasem w trasie można napotkać kolumnę pojazdów. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każda kolumna składa się z pojazdów uprzywilejowanych. Jak się zachować na drodze, gdy natrafi się na zorganizowaną kolumnę pojazdów uprzywilejowanych? Czy można ją wyprzedzić? Sprawdźcie!

Zorganizowana kolumna pojazdów – o co chodzi?

W przepisach Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988, art. 32) istnieją regulacje w zakresie warunków jazdy w zorganizowanej kolumnie pojazdów.

Liczba pojazdów, które poruszają się w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

1)     Samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10.

2)     Rowerów, wózków rowerowych lub hulajnóg elektrycznych – 15.

3)     Pozostałych pojazdów – 5.

Te limity nie dotyczą pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn samochodowych, a dla kolumn pozostałych pojazdów 200 m.

Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe, hulajnogi elektryczne i pojazdy, o których mowa w ust. 5.

Pojazdy uprzywilejowane – czyli jakie?

W artykule 2 kodeksu drogowego widnieje definicja, że pojazdem uprzywilejowanym nazywa się pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Pamiętajcie, że takim pojazdem nie jest ten, który ma jedynie włączone światła niebieskie lub czerwone błyskowe.

Służby, które mogą się poruszać pojazdami uprzywilejowanymi:

 • Zespół Ratownictwa Medycznego.
 • Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Policja.
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Straż Graniczna.
 • Biuro Nadzoru Wewnętrznego.
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Służby Więzienne.
 • Agencja Wywiadu.
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Służby Wywiadu Wojskowego.
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • Służby Ochrony Państwa.
 • Służby Parku Narodowego.
 • Straż gminna.
 • Straż miejska.
 • Podmioty uprawnione do wykonywania zadań z obszaru ratownictwa górskiego.
 • Podmioty uprawnione do wykonywania zadań z obszaru ratownictwa wodnego.
 • Krajowa Administracja Skarbowa.
 • Inspekcja Transportu Drogowego.

Co zrobić gdy policyjne pojazdy jadą w kolumnie?

Wszystkie samochody, które jadą w kolumnie wysyłają sygnały niebieskie, a otwierające i zamykające kolumnę pojazdy mają włączone światła czerwone. W takiej sytuacji wszystkie pojazdy, które będą się poruszać pomiędzy nimi, nawet jeśli nie będą wysyłać żadnych sygnałów, będą pojazdami uprzywilejowanymi.

Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla samochodów osobowych oraz 200 m dla innych pojazdów.

Co ważne, kierujący pojazdem uprzywilejowanym może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, jeśli:

Akcja dotyczy ratowania życia, zdrowia ludzkiego, mienia albo jest konieczna w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

Dotyczy to przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych.

Zadania są związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym przysługuje ochrona, na mocy odrębnych przepisów państwowych.

Czy kolumnę pojazdów można wyprzedzić?

Pamiętajcie, że zakazane jest wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych w terenie zabudowanym! Poza obszarem zabudowanym można je wyprzedzać, wyjątkiem jest sytuacja w której w pojazdach znajdują się VIP-y.

Niemniej, kierowcy wożący ważne persony są tak przeszkoleni, że i tak nie pozwolą się wyprzedzić.

Przy wyprzedzeniu długość kolumny nie ma znaczenia.

Jak się zachować widząc pojazd uprzywilejowany na drodze?

Jeśli znajdujecie się na drodze, po której jedzie pojazd uprzywilejowany, to:

 • Ułatwcie przejazd pojazdowi.
 • Ustąpcie pierwszeństwa przez zatrzymanie się lub usunięcie z drogi.
 • Stosujcie się do zasad korytarza życia.
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic