10.02.2023

Korytarz życia – czy wiecie jak prawidłowo go utworzyć?

Strona głównaBlog YanosikKorytarz życia – czy wiecie jak prawidłowo go utworzyć?

Utworzenie korytarza życia to obowiązek każdego kierowcy, gdy na trasie dojdzie do wypadku i służby ratunkowe muszą dostać się na miejsce zdarzenia. Jak prawidłowo pozostawić wolną przestrzeń na przejazd ratowników, czego kategorycznie nie robić? Sprawdźcie!

 

Korytarz życia – co to jest?

To wolna przestrzeń drogowa, którą pozostawia się dla pojazdów ratunkowych, które muszą się przedostać na miejsce wypadku w zatorze drogowym.

Tworzenie przez kierowców korytarza życia jest niezwykle istotne na drogach ekspresowych i autostradach, na których pas awaryjny jest wąski i może być zablokowany przez uszkodzone pojazdy lub różne elementy z samochodów.

Artykuł 9, ustawy Prawo o ruchu drogowym informuje, że:

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.

W Polsce przepisy dotyczące tworzenia korytarza życia obowiązują od 6 grudnia 2019 roku.

Jak tworzy się korytarz życia?

Jeśli zauważycie na drodze zator, już odruchowo powinniście zjechać na bok, aby udostępnić przestrzeń na przejazd środkiem. Nie musicie czekać na sygnał karetki lub radiowozu czy wozu strażackiego.

I tu również z pomocą przychodzą przepisy, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

2.  W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

 Czyli - kierowcy z lewego pasa zjeżdżają na lewo, a ci z prawego pasa, na prawo. Pamiętajcie, że tylko skrajny lewy pas musi zjechać na lewo! Pozostałe pasy, jeśli jest ich więcej, powinny ustawić się na prawo w ten sposób, aby pozostawić jeden pas wolny.

W ten sposób powstanie szeroki korytarz, którym bez żadnych przeszkód przejadą nawet największe pojazdy służb ratunkowych.

Korytarz życia – o czym pamiętać?

Bardzo ważne jest to, by nie czekać do ostatniej chwili, aby później w nerwach nie szukać sposobu na zjechanie na krawędź pasa. Znacznie łatwiej jest zostawić sobie przestrzeń na ten manewr, stojąc na światłach lub w korku. Tak samo, pamiętajcie o zachowaniu odstępu od pojazdu poprzedzającego, aby w razie konieczności mieć miejsce na zjechanie na bok.

Prawda jest taka, że o korytarzu życia powinniście pamiętać przez cały czas, gdy jedziecie samochodem.

Jak wysoki jest mandat za nie utworzenie korytarza życia?

Jeśli dojdzie do złamania przepisów, które dotyczą tworzenia korytarza życia, wówczas karą jest mandat karny w wysokości 2 500 zł.

W niektórych okolicznościach, jeśli kierowca powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może dojść nawet do zatrzymania prawa jazdy!

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic