11.10.2023

Mandat dla dziecka na drodze - czy to możliwe?

Strona głównaBlog YanosikMandat dla dziecka na drodze - czy to możliwe?

Rodzice mogą zostać ukarani mandatem za dziecko samodzielnie poruszające się na drodze, jadące na rowerze bez uprawnień, a nawet jadące na rowerze po ścieżce rowerowej, jeśli ma mniej niż 10 lat. Sprawdźcie, co mówią przepisy!

Czy rodzic może dostać mandat za dziecko?

Teoretycznie istnieje taka możliwość. Zgodnie z artykułem 89 Kodeksu Wykroczeń:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Dotyczy to sytuacji, w której dziecko zostanie pozostawione samo na drodze publicznej, np.: gdy rodzic będzie w sklepie. Co ważne, małoletni nie musi zachowywać się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, wystarczy, że będzie się samodzielnie poruszać np.: po chodniku.

Za pozostawienie dziecka poniżej siedmiu lat na drodze, bez opieki, rodzice mogą otrzymać mandat w wysokości nawet 5 tysięcy złotych!

Rodzic może zostać również ukarany mandatem, jeśli dziecko poniżej 10 roku życia będzie poruszać się rowerem po drodze rowerowej.

Ile wynosi mandat za jazdę dziecka po ścieżce rowerowej? 

Wysokość kary dla rodzica lub opiekuna za dziecko w wieku poniżej 10 lat, jadące rowerem po ścieżce rowerowej, wyniesie 50 zł.

Dziecko na rowerze - co na to przepisy ruchu drogowego?

W świetle przepisów, dziecko w wieku do 10 lat, które kieruje rowerem pod opieką osoby dorosłej jest traktowane jako pieszy, który jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych. Oznacza to, że dziecko do 10 roku życia na rowerze może jechać wyłącznie po chodniku, a dorosły, który chce towarzyszyć małoletniemu może jechać również chodnikiem.

Od kiedy dziecko może samo jeździć na rowerze?

Dzieci, po ukończeniu siódmego roku życia, mogą samodzielnie poruszać się po drogach, poboczach oraz chodnikach, ale wyłącznie na pieszo. W sytuacji, w której chcą jeździć na rowerze, muszą zgodnie z artykułem 7 Ustawy o kierujących pojazdami, posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania rowerem.

Dla osób, które nie skończyły 18 lat, jest to karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T, ale żeby uzyskać najniższą kategorię prawa jazdy, czyli AM, należy mieć co najmniej 14 lat.

Czy dziecko może jeździć na rowerze bez karty rowerowej?

W sytuacji, w której dziecko będzie jechać rowerem, bez karty rowerowej, zostanie ukarane.

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia będzie karane mandatem w wysokości 200 zł, zgodnie z taryfikatorem. Natomiast według Kodeksu wykroczeń (art. 94) kara może wynieść nawet do 1 500 zł!

Zasady dotyczą zarówno ulicy, jak i strefy zamieszkania, strefy ruchu, a nawet osiedlowych uliczek i chodników.

Dzieci, które ukończą 10 rok życia, mogą zdobyć kartę rowerową w szkole, zgodnie z programem.

Kiedy dziecko może samo przechodzić przez ulicę?

Zgodnie z przepisami, dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która osiągnęła co najmniej 10 lat, nie dotyczy to strefy zamieszkania. Oznacza to, że dziecko w wieku do 7 lat nie może samo przechodzić przez ulicę.

Samodzielne korzystanie z drogi jest możliwe dla dziecka, które ukończyło 7 lat.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic