18.07.2022

Mycie samochodu na własnej posesji – można, czy nie można?

Coraz rzadziej można zobaczyć, jak ktoś myje samochód na własnej posesji. Dlaczego? Bo można za to dostać mandat – zakazuje tego polskie prawo. Wysokość kar jest różna. Można tego uniknąć, jeśli odpowiednio przygotuje się posesję, ale co to właściwie oznacza? Sprawdźcie!

 

Kara za mycie auta na własnej posesji

W Polsce obowiązuje zakaz mycia samochodu na własnej posesji. Za jego nieprzestrzeganie można otrzymać mandat, a wysokość kar finansowych jest ustalana przez rady gmin i może się od siebie różnić, w zależności od regionu. Nie mniej – za mycie samochodu na własnej posesji można zapłacić nawet 500 zł mandatu, jeśli nie została do tego przystosowana. A jak tego uniknąć?

Co mówią przepisy?

Brudna woda, która wsiąka w ziemię jest niezgodna z prawem, co reguluje ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.).

Art. 4.

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”, regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: (…)

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

Każda gmina w naszym kraju posiada taki regulamin, a więc mycie pojazdów poza myjniami może być przeprowadzone wyłącznie wtedy, gdy ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabronione jest odprowadzanie ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

Samochody mogą być myte w myjniach lub miejscach wyznaczonych przez zarządców spółdzielni, wspólnoty lub władze gminy.

Spłukanie auta czystą wodą

Teoretycznie nie jest zakazane w żaden sposób, ale jeśli w grę wchodzi użycie szamponu, wówczas należy spełnić warunki stosowania chemii biodegradowalnej i odprowadzić zanieczyszczenia do zamkniętego zbiornika.

W kwestii odkurzania samochodu nie ma żadnych problemów, tak samo jak dla woskowania czy polerowania. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiady