08.04.2022

Nowy taryfikator: kierowcy jeżdżą lepiej

Strona głównaBlog YanosikNowy taryfikator: kierowcy jeżdżą lepiej

Już od trzech miesięcy polscy kierowcy mierzą się z nowym taryfikatorem mandatów. Efektem jego wprowadzenia są choćby wyższe stawki mandatów, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, zmniejszyć prędkości jazdy, a także zredukować liczbę wypadków. Czy faktycznie udało się powstrzymać kierowców przed przekraczaniem limitów prędkości? Sprawdziliśmy, jak wyglądał udział przekroczeń prędkości zmotoryzowanych Polaków w pierwszych trzech miesiącach tego roku!

 

Są wyższe mandaty za przekroczenie prędkości

Od 1 stycznia tego roku obowiązują już nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Zmianom uległy kwoty, jak również progi przekroczeń – są teraz liczone co 5 km/h, a nie jak dotychczas co 10 km/h. W ten sposób za przekroczenie prędkości można uzyskać karę:

 do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł (było 50 zł),

od 11 km/h do 15 km/h – 100 zł (było od 50 do 100 zł),

od 16 km/h do 20 km/h – 200 zł (było od 50 do 100 zł),

od 21 km/h do 25 km/h – 300 zł (było od 100 do 200 zł),

od 26 km/h do 30 km/h – 400 zł (było od 100 do 200 zł),

ponad 30 km/h – 800 zł (było od 200 do 300 zł),

ponad 40 km/h – 1000 zł (było od 300 do 400 zł),

ponad 50 km/h – 1500 zł  (było od 400 do 500 zł),

ponad 60 km/h – 2000 zł (było od 400 do 500 zł),

ponad 70 km/h – 2500 zł (było od 400 do 500 zł).

W niektórych przypadkach kary zostały zwiększone nawet 5-krotnie! Powoduje to, że przekroczenie prędkości może naprawdę mocno zaboleć po kieszeni, zwłaszcza w świetle innych wydatków motoryzacyjnych, które rosną z dnia na dzień. Wyższe stawki mandatów mają również wpłynąć na złe nawyki kierowców i raz na zawsze wyeliminować nadmierne prędkości na polskich drogach. Czy tak się stało?

Kierowcy jeżdżą lepiej w obszarze zabudowanym?

Sprawdziliśmy nasze dane, które dotyczyły udziału przekroczeń prędkości polskich kierowców w obszarze zabudowanym, z pierwszych trzech miesięcy tego roku, i porównaliśmy je z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Nasze zestawienie zawiera dane z aplikacji Yanosik, z przedziału czasowego od 6:00 do 22:00, ze stycznia, lutego oraz marca, z podziałem na poprawną prędkość jazdy oraz przekroczenia limitu prędkości, z progami co 10 km/h. Dane porównaliśmy z analogicznym okresem w ubiegłym roku i podzieliliśmy je na obszar zabudowany oraz niezabudowany. W ogólnym podsumowaniu zachowanie poprawnej prędkości jazdy przez kierowców poruszających się w terenie zabudowanym wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem. Podobnie w obszarze niezabudowanym, choć w mniejszej skali – informuje Julia Langa, Yanosik

Zgodnie z naszymi danymi, kierowcy już w styczniu tego roku jeździli poprawniej (+2,9%), aniżeli w 2021 roku. W drugim miesiącu 2022 roku Polacy za kółkiem zachowywali większą o 0,3% poprawność jazdy, w odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 roku. W marcu, z kolei, poprawności jazdy wzrosła o 3,1%, w porównaniu do tego samego miesiąca w poprzednim roku.

Mniej przekroczeń prędkości w obszarze zabudowanym

Zmniejszeniu uległ udział przekroczeń prędkości od 10 km/h do ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jeszcze w styczniu w 2021 roku kierowcy przekraczali limit o 10-20 km/h w 9,1%, w tym roku już tylko w 7,7%. Z kolei, w marcu tego roku udział przekroczeń prędkości od 10-20 km/h w obszarze zabudowanym spadł o 1,3%.

Odnotowaliśmy również mniejszy spadek udziału przekroczeń prędkości do 10 km/h. W styczniu 2022 roku wskaźnik wyniósł o 0,5% więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. W lutym, z kolei, wzrósł o 1,3%, a w marcu o 0,2%.

Zmalał udział przekroczeń prędkości o więcej niż 50 km/h – w styczniu ubiegłego roku wynosił 0,2%, w 2022 roku już 0,1%. W lutym spadł o 0,1%, w marcu o 0,2%.

Nic dziwnego – według nowego taryfikatora mandatów to przekroczenie prędkości jest karane mandatem w kwocie od 1500 do 2500 zł…

Poprawa w obszarze niezabudowanym

Zestawiliśmy dane dotyczące udziału przekroczeń prędkości w terenie niezabudowanym. Według naszego zestawienia, kierowcy w tym roku jeżdżą poprawniej, aniżeli w 2021 roku, jednak udział poprawności jazdy wciąż jest niższy niż w obszarze zabudowanym. Nasze dane wykazują, że w obszarze niezabudowanym kierowcy znacznie częściej dopuszczają się również przekroczeń prędkości o więcej niż 50 km/h, a udział przekroczeń do 10 km/h w tym roku jest wyższy, aniżeli w 2021 roku – mówi Julia Langa, Yanosik

Zgodnie z naszymi danymi kierowcy w styczniu tego roku zachowywali większą o 0,8% poprawność jazdy w obszarze niezabudowanym, niż w tym samym miesiącu w 2021 roku. W lutym wskaźnik poprawności jazdy spadł o 1,3%, w marcu o 0,6% w porównaniu z tymi miesiącami w ubiegłym roku.

Kierowcy o wiele częściej pozwalają sobie na jazdę o 20-30 km/h szybciej na terenie niezabudowanym, niż nakazuje obowiązujący limit prędkości, w porównaniu z obszarem zabudowanym. Wskaźniki tutaj utrzymują się na poziomie 4-6%, z kolei w obszarze zabudowanym to 2-4%.

W tym roku jednak widoczna jest zmiana, a przekroczenia prędkości o 20-30 km/h spadły, w porównaniu z 2021 rokiem. W styczniu to wykroczenie popełniano na poziomie 0,8%, w lutym 0,3%, a w marcu 0,6%. To dobra wiadomość.

Mniej jest także przekroczeń prędkości o 40-50 km/h. W tym roku w obszarze niezabudowanym ich udział jest mniejszy o 0,2% (styczeń), 0,1% (luty), 0,2% (marzec). Przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze niezabudowanym także spadły w tym roku – o 0,4% w styczniu, 0,1% w lutym oraz 0,2% w marcu.

Wniosek nasuwa się sam – kierowcy jeżdżą poprawniej po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów. Nasze dane wykazują, że udział przekroczeń prędkości spadł, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic