18.09.2023

Parkowanie samochodu: najczęściej popełniane błędy

Strona głównaBlog YanosikParkowanie samochodu: najczęściej popełniane błędy

Prawidłowe parkowanie samochodu należy do podstawowych umiejętności kierowcy, jednakże jak wszyscy wiemy, niekiedy okazuje się być trudną do opanowania sztuką. A błędy przy parkowaniu mogą słono kosztować. Sprawdźcie, jak poprawnie zaparkować i jakich sytuacji unikać!

Kara za nieprawidłowe parkowanie – przepisy

Zgodnie z ustawą, za nieprawidłowe parkowanie policja lub straż miejska mogą nałożyć mandat na kierowcę. Regulują to przepisy (Art. 49 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym):

Zabrania się postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Wraz z art. 49 ust. 3 Prawo o ruchu drogowym: zabrania się zatrzymania lub postoju samochodu na autostradzie lub drodze ekspresowej w miejscu innym niż do tego przeznaczone.

Czy można parkować na jezdni?

Zgodnie z przepisami można zaparkować pojazd na jezdni, jedynie w terenie zabudowanym, ale należy wtedy ustawić auto jak najbliżej krawędzi jezdni lub równolegle do niej. Oczywiście należy postępować zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych.

Kiedy nie można parkować na jezdni?

Nawet w przypadku kolizji nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych może się zakończyć dla kierowcy mandatem w wysokości 300 zł i 1 punktem karnym.

Poza tym, zabronione jest:

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu punktów krańcowych, jeśli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię zakończy się mandatem w wysokości 100 zł oraz 1 punktem karnym.

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni jest karane mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.

Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni jest karane mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym

Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami jest karane mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu jest karane mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej jest karane mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym jest karane mandatem w wysokości od 150 zł do 300 zł i 1 punktem karnym.

W jakich miejscach nie można parkować?

Parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych – to nagminny problem kierowców, za który można otrzymać karę w postaci mandatu w wysokości od 800 do 1200 zł. Niestosowanie się do znaku D-18 (parking), D-18a (Parking miejsce zastrzeżone) i D-18b (parking zadaszony) z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, zakończy się mandatem w wysokości 800 zł i 6 pkt karnymi. Z kolei posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków D-18, D-18a, D-18b z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 będzie karane mandatem w wysokości 1200 zł i 5 punktami karnymi.

Parkowanie na zakazie zatrzymywania się (znak B-36) – oznacza zakaz zatrzymywania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Znajdziecie go również w okolicy obiektów specjalnych, takich jak banki lub obiekty MON oraz przed liniami wysokiego napięcia. Za nieprzestrzeganie zakazu zatrzymywania się grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.

Parkowanie na zakazie postoju (znak B-35) – oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce. Za nieprzestrzeganie zakazu postoju grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. A za posługiwanie się kartą parkingową przez nieuprawnioną osobę i niestosowanie się do znaku B-35 grozi mandat 500 zł i 1 punkt karny.

Parkowanie na kopercie (znak P-20) – znak wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów. Za parkowanie na kopercie przez osobę nieuprawnioną można otrzymać 100 zł mandatu.

Parkowanie na chodniku – naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku jest karane mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym. Należy pamiętać o pozostawieniu co najmniej 1.5 metra miejsca dla pieszych na chodniku oraz że wjazd przynajmniej jednym kołem na chodnik jest dopuszczalny jedynie dla samochodów osobowych o DMC do 2,5 tony. Z kolei wjazd na chodnik czterema kołami jest dozwolony jedynie dla samochodów osobowych.

Parkowanie przed lub za przejazdem kolejowym - naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską jest karane mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym, o ile mamy więcej niż 10 m od przejazdu.

Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym – jest karane mandatem w wysokości 300 zł.

Zatrzymanie pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości 10 m od przejazdu lub skrzyżowania – jest karane mandatem w wysokości 300 zł.

Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na wiadukcie i moście – za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 200 zł.

Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów i w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi – jest karane mandatem od 100 do 300 zł.

W jakich miejscach można parkować?

Parkowanie jest dozwolone w miejscach oraz warunkach, w których pojazd jest dobrze widoczny dla innych użytkowników drogi.

Najbezpieczniejszym wyborem jest zaparkowanie auta w miejscach oznaczonych znakiem D-18 (Parking), ale trzeba mieć na uwadze, że ten znak niekiedy łączy się z dodatkowymi tabliczkami, które określają ważne informacje dla kierowców, np.: z tabliczką informującą o płatnym parkingu.

A obowiązek wniesienia opłaty za postój pojazdu i wysokość opłaty są zależne od strefy w danym obszarze. Na szczęście tu z pomocą przychodzi Wam Yanosik, który poinformuje o SPP i kwocie, którą należy uiścić!

Poza tym, trzeba mieć na uwadze, że mogą być również pobierane na prywatnych parkingach, zgodnie z regulacjami zarządcy terenu.

Jak poprawnie zaparkować?

Parkowanie to jedna z podstawowych umiejętności kierowcy. Niestety widok źle zaparkowanych pojazdów wciąż jest obecny, niezależnie od tego czy jesteśmy w mieście czy na wsi. A przecież źle zaparkowany samochód znacznie utrudni ruch pieszych, rowerzystom lub zaparkowanie innym kierowcom.

Skorzystajcie z poniższych wskazówek, które ułatwią Wam poprawne parkowanie:

Stosowanie się do znaków – wszystkie zasady dotyczące parkowania są zebrane w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a znaki są podpowiedzią dla kierowców, że w danym miejscu można lub nie można zaparkować swój pojazd.

Zachowanie kultury – parkujcie swój pojazd w bezpiecznej odległości od innych pojazdów, a także w taki, który umożliwi zaparkowanie innemu pojazdowi.

Nie parkujcie na pamięć – zawsze należy zwracać uwagę na to, jak parkujemy. Metoda na pamięć lub wyczucie nie jest dobrym pomysłem. Dlatego używajcie lusterek i oglądajcie się za siebie, pozwoli Wam to ocenić odległość od innych pojazdów lub przedmiotów, a w efekcie poprawnie i bezpiecznie zaparkować.

Używanie kierunkowskazów – wielu kierowców o nich zapomina w trakcie manewru parkowania, a to nierzadko prowadzi do niepotrzebnych kolizji. Jeśli planujecie parkowanie w wybranym miejscu, zwolnijcie i zasygnalizujcie pozostałym kierowcom chęć wykonania manewru. Wówczas ci, którzy znajdują się za wami, będą wiedzieli, że zamierzacie zaparkować.

Działanie konsekwentne – polega na tym, by wystrzegać się zachowania, którego nie lubicie u innych kierowców. Oczywiście nikt nie jest idealny, ale jest spora różnica pomiędzy popełnianiem błędów sporadycznie, a regularnie i z premedytacją. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic