16.02.2024

Przejazd kolejowy - co mówią przepisy?

Kierowcę obowiązują konkretne zasady pokonywania przejazdu kolejowego. Czy wiecie, jakie są obowiązujące przepisy, czego kategorycznie nie wolno robić na torowisku i jak się zachować gdy dojdzie do unieruchomienia pojazdu?

Przejazd kolejowy - obowiązujące przepisy

Przepisy, regulujące obowiązki kierowcy względem przejazdu kolejowego, reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym:

  • Kierowca, zbliżając się do przejazdu kolejowego i przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory musi upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy i podjąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza gdy wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
  • Kierowca jest obowiązany do prowadzenia pojazdu z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, w sytuacji nadjeżdżania pojazdu szynowego albo gdy urządzenie zabezpieczające lub dające sygnał zabrania wjazdu na przejazd kolejowy.
  • Kierowca jest obowiązany niezwłocznie usunąć unieruchomiony pojazd na przejeździe kolejowym. Jeśli nie jest to możliwe, musi ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
  • Kierowca pojazdu lub zespołu pojazdów o długości, która przekracza 10 m, a które nie mogą rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy, musi upewnić się, czy nie nadjedzie żaden pojazd szynowy w czasie, który potrzebuje na przejazd lub uzgodnić to z dróżnikiem kolejowym.

Kierowcy nie wolno:

  • Objeżdżać opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżać na przejazd, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone.
  • Wjeżdżać na przejazd, jeśli po drugiej stronie przejazdu nie ma możliwości kontynuacji jazdy.
  • Wyprzedzać pojazd na przejeździe kolejowym, a także bezpośrednio przed nim.
  • Omijać pojazd, który oczekuje na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjazdu na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle

Naruszenie przez kierowcę zakazu wjazdu na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały, zakończy się mandatem w wysokości 2000 zł i 15 punktami karnymi.

Przy recydywie wysokość mandatu wzrośnie do 4000 zł.

Czy przejazd kolejowy odwołuje ograniczenie prędkości?

Przejazd kolejowy stanowi jednopoziomowe skrzyżowanie drogi lub przejścia z torem kolejowym, zatem może być traktowane jako skrzyżowanie, które odwołuje ograniczenie prędkości.

Niemniej, trzeba mieć na uwadze, iż należy przez nie przejechać z zachowaniem ostrożności i odpowiedniej prędkości. Dopiero za przejazdem kolejowym można stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic