10.10.2023

Recydywa drogowa - na czym polega i jakie niesie konsekwencje?

Wprowadzenie zmian w przepisach 17 września 2022 roku przyniosło nowe pojęcie dla kierowców – recydywę drogową. Celem wprowadzenia recydywy jest wzmocnienie dotkliwości kar dla kierujących, którzy stwarzają realne zagrożenie na drogach. Sprawdźcie, jakie konsekwencje niesie za sobą dwukrotne popełnienie tego samego wykroczenia drogowego.

Co to jest recydywa?

W ubiegłym roku 17 września w życie weszła zmiana przepisów drogowych, w której pojawił się nowy zapis, dotyczący recydywy (art. 38 paragraf 2 Znowelizowanego Kodeksu Wykroczeń):

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia. - Dz.U. 2022 poz. 2151

Recydywa to ponowne popełnienie czynu zabronionego, ale nie dotyczy już tylko przestępców, ale również kierowców, którym na bakier z przepisami drogowymi.

Recydywa drogowa – co to znaczy?

Recydywistą drogowym można nazwać kierowcę, który mimo nałożenia kary wciąż popełnia te same błędy, nie wyciągając z nich żadnych wniosków. Takie zachowanie sugeruje, że kara nie była wyraźnie dotkliwa, a w polskim prawie określenie recydywy oznacza nie tylko powtórne złamanie prawa, ale również poniesienie surowszych konsekwencji za swój czyn.

Jakich wykroczeń drogowych dotyczy recydywa?

Recydywa drogowa dotyczy najcięższych przewinień, których mogą dopuścić się kierowcy w czasie jazdy:

 • Znaczne przekroczenia dopuszczalnej prędkości jazdy.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio za nim.
 • Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
 • Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty, itd.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania.
 • Wjazd na torowisko z zaporami w trakcie opuszczania, kiedy są opuszczone lub w czasie ich podnoszenia.
 • Wjazd na przejazd kolejowym na czerwonym świetle sygnalizatora, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Co grozi za recydywę drogową?

Według nowego taryfikatora mandatów kierowca, który zostanie złapany na popełnieniu tego samego wykroczenia po raz wtóry, otrzyma podwójną karę. Z założenia grzywna ma być dla niego bardziej odczuwalna, ponieważ poprzednia kara nie była skuteczna na tyle, by zmienić zachowanie kierowcy i wymóc stosowanie się do przepisów drogowych.

Wykroczenia drogowe recydywistów są karane podwójnie. Minimalne stawki mandatu wynoszą od 800 zł do 2 500 zł przy pierwszym czynie, a każde kolejne będzie skutkowało nałożeniem kary o wartości od 1 600 zł do 5 000 zł.

Poza tym, wartość punktów karnych za popełnione wykroczenia nie ulega zmianie, jest taka sama zarówno przy pierwszym wykroczeniu, jak i przy drugim. 

Dodatkową konsekwencją dopuszczenia się recydywy drogowej jest również wzrost polisy ubezpieczeniowej samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe są bardzo nieprzychylne recydywistom, dlatego OC może być dla nich znacznie wyższe w przyszłości.

Jak wysokie są kary recydywy za wykroczenia drogowe?

Grzywny za przekroczenie prędkości są zależne od wartości:

 • 31-40 km/h – pierwszy mandat: 800 zł, recydywa: 1 600 zł.
 • 41-50 km/h – pierwszy mandat: 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł.
 • 51-60 km/h – pierwszy mandat: 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.
 • 61-70 km/h – pierwszy mandat: 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł.
 • Od 71 km/h – pierwszy mandat: 2 500 zł, recydywa: 5 000 zł.

Kara recydywy jest również wymierzana za:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na przejście dla pieszych: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi poprzecznej, na którą wjeżdżacie: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych oraz podczas jazdy po placu, na którym piesi i pojazdy poruszają się po tej samej powierzchni: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio za nim: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu, z wyjątkiem ronda: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania na przejeździe dla rowerzystów oraz bezpośrednio przed śluzą: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe albo bezpośrednio przed nimi: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania określonego znakiem drogowym: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Złamanie zakazu wyprzedzania z niewłaściwej strony: pierwszy mandat 1 000 zł, recydywa 2 000 zł.
 • Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Niezatrzymanie pojazdu celem umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, ze specjalnym znakiem lub o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Jazda po chodniku albo przejściu dla pieszych: pierwszy mandat 1 500 zł, recydywa 3 000 zł.
 • Wjazd na torowisko z zaporami w trakcie ich opuszczania, gdy są opuszczone albo w trakcie ich podnoszenia: pierwszy mandat 2 000 zł, recydywa 4 000 zł.
 • Wjazd na przejazd kolejowy w trakcie czerwonego światła sygnalizatora lub gdy po drugiej stronie nie ma możliwości kontynuowania jazdy: pierwszy mandat 2 000 zł, recydywa 4 000 zł.
 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu: pierwszy mandat 2 500 zł, recydywa 5 000 zł. 
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic