26.01.2024

Strefa ruchu - co to jest i jakie obowiązują przepisy?

Strona głównaBlog YanosikStrefa ruchu - co to jest i jakie obowiązują przepisy?

Strefa ruchu bywa bardzo często mylona ze strefą zamieszkania. Jednakże ta ogranicza swobodę pieszego i pozwala na więcej kierowcom. Dowiedzcie się, kto ma pierwszeństwo w strefie ruchu, czy można w niej parkować na chodniku i jakie jest ograniczenie prędkości jazdy!

Strefa ruchu - co to takiego?

Strefa ruchu stanowi obszar, który podlega określonym zasadom. Istnieje od 2010 roku i stanowi drogę niepubliczną. Najczęściej można ją spotkać na osiedlach, parkingach czy przy galeriach handlowych.

Zgodnie z przepisami, strefa ruchu to:

obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Co oznacza znak strefa ruchu?

Strefa ruchu jest oznakowana znakami D-52, który oznacza wjazd do niej i D-53, który pojawia się na jej końcu i informuje o wyjeździe.

Strefa ruchu – przepisy

W strefie ruchu obowiązują przepisy dotyczące trzech kwestii – ograniczenia prędkości jazdy, parkowania oraz kierunku jazdy.

Przepisy są ustalane przez zarządcę lub właściciela danego obszaru.

Strefa ruchu - ograniczenie prędkości

W strefie ruchu ograniczenie prędkości jazdy jest inne niż w strefie zamieszkania, w której wolno jechać maksymalnie 20 km/h. Ustala je indywidualnie właściciel lub zarządca i zwykle wynosi do 50 km/h.

Strefa ruchu parkowanie

Parkowanie w strefie ruchu wygląda tak samo, jak na drogach publicznych.

Jest dozwolone parkowanie pojazdu na chodniku, pod warunkiem zachowania przestrzeni nie mniejszej niż 1,5 metra, aby nie utrudniać ruchu pieszym.

Strefa ruchu – pierwszeństwo

W strefie ruchu obowiązują przepisy ruchu drogowego, takie same jak na drogach publicznych. Oznacza to, że wyjeżdżając ze strefy ruchu należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pozostałych uczestnikom ruchu. Inaczej można zostać ukaranym mandatem lub doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Co ważne, jeśli w strefie ruchu nie ma odpowiednich znaków drogowych, które regulują pierwszeństwo, należy stosować się do reguły prawej ręki.

Jakie jeszcze zasady w strefie ruchu?

Przede wszystkim, w strefie ruchu należy stosować się do znaków pionowych i poziomych. Jeśli znajdują się w niej progi zwalniające, to muszą być odpowiednio oznaczone.

Piesi nie mają tutaj pierwszeństwa, są zobowiązani do korzystania z przejść dla pieszych oraz chodników.

W strefie ruchu interwencję może przeprowadzić policja i straż miejska, na tych samych zasadach, które dotyczą drogi publicznej. Oznacza to, że za złe parkowanie, przekroczenie prędkości lub popełnienie innego wykroczenia, możecie zostać ukarani mandatem zgodnym z obowiązującym taryfikatorem.

Strefa ruchu a strefa zamieszkania - czym się różnią?

Różnice pomiędzy strefą ruchu a strefą zamieszkania, to:

  • Strefa zamieszkania – pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem, w strefie ruchu pieszy ma obowiązek korzystania z chodników, a jeśli ich nie ma, to zachować szczególną ostrożność i trzymać się lewej strony jezdni, nie ma pierwszeństwa przed pojazdem, jak w strefie zamieszkania.
  • Strefa zamieszkania – obowiązujące ograniczenie prędkości do 20 km/h, w strefie ruchu jest wyższe (zwykle do 50 km/h).
  • Strefa ruchu – parkowanie jest dozwolone na chodniku, w strefie zamieszkania wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
  • Strefa ruchu – obejmuje drogi wewnętrzne, strefa zamieszkania tylko drogi publiczne.
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic