19.07.2023

Wyprzedzanie ciężarówek - przepisy, mandaty i wszystko co musisz wiedzieć

Strona głównaBlog YanosikWyprzedzanie ciężarówek - przepisy, mandaty i wszystko co musisz wiedzieć

1 lipca 2023 roku wszedł w życie nowy przepis – zakaz wyprzedzania ciężarówką na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu oraz autostradach. Nowelizacja nie tylko utrudnia życie kierowcom pojazdów ciężarowych, ale może też znacznie obciążyć ich budżet. Znamy już wysokości mandatów i punktów karnych oraz wyjątki w ustawie.

Manewr wyprzedzania ciężarówek – przepisy

Z dniem 1 lipca 2023 roku wszedł w życie nowy zakaz dla kierowców pojazdów ciężarowych w zakresie wyprzedzania na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu oraz autostradach, które mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

§ 13.

Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

§ 14.

Zakazu, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradach, drogach szybkiego ruchu i ekspresowych dotyczy:

  • Pojazdów ciężarowych kategorii N2 – o DMC od 3,5 do 12 ton.
  • Pojazdów ciężarowych kategorii N3 – o DMC powyżej 12 ton.

Wyprzedzanie na zakazie dla ciężarówek - jakie są konsekwencje?

Mandat za wyprzedzanie ciężarówką na drodze szybkiego ruchu będzie wynosić:

  • 1000 zł – grzywna finansowa,
  • 6 lub 8 pkt karnych, w zależności od skali złamania przepisów.

Mandat za wyprzedzanie ciężarówką na autostradzie lub drodze ekspresowej będzie wynosić:

  • 1000 zł oraz 6 pkt karnych – za złamanie zakazu wyprzedzania przez pojazd ciężarowy lub zespół pojazdów o długości powyżej 7 metrów na drogach szybkiego ruchu z przynajmniej trzema pasami ruchu w jednym kierunku, w sytuacji w której pojazd wyprzedzający nie trzyma się dwóch skrajnie prawych pasów ruchu.
  • 1000 zł oraz 8 pkt karnych – za złamanie zakazu wyprzedzania przez pojazd ciężarowy na drogach szybkiego ruchu z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku.
  • 500 zł mandatu - za nieprzestrzeganie jazdy wyłącznie dwoma pasami ruchu, które znajdują się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

W przypadku ponownego popełnienia tego samego wykroczenia, będzie obowiązywać zasada recydywy, czyli kara będzie dwukrotnie większa.

Zakaz wyprzedzania ciężarówek - od kiedy obowiązuje?

Od 1 lipca 2023 roku obowiązuje zakaz wyprzedzania pojazdami ciężarowymi na autostradach, drogach szybkiego ruchu i ekspresowych.

Nie jest to jednak bezwzględny zakaz, bowiem przepisy dopuszczają kilka wyjątków.

Zakaz wyprzedzania ciężarówek - czy są jakieś wyjątki?

Przepisy przewidują kilka wyjątków w zakresie wyprzedzania ciężarówką na autostradach i drogach ekspresowych oraz szybkiego ruchu:

  • Możliwe jest wyprzedzanie ciężarówką innego pojazdu drugim skrajnie prawym pasem ruchu, jeśli droga szybkiego ruchu składa się przynajmniej z trzech pasów ruchu w jednym kierunku.
  • Możliwe jest wyprzedzanie ciężarówką innego pojazdu na drodze szybkiego ruchu z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, jeśli wyprzedzany pojazd porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej. Niestety przepisy nie wskazują, jaka to prędkość, ale Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że jest to 10 km/h poniżej dopuszczalnej.
  • Możliwe jest wyprzedzanie ciężarówką innego pojazdu na drodze szybkiego ruchu, jeśli wyprzedzany jest pojazd realizujący prace drogowe i wysyła żółte sygnały błyskowe.
AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic