07.02.2022

Wyższe kary za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych!

Od 1 stycznia wzrosły kary za niektóre wykroczenia drogowe. Wśród nich znalazło się również zaparkowanie samochodu bez uprawnienia na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a więc na tzw. „kopercie”. Wzrosła również grzywna za posługiwanie się cudzą kartą parkingową i kartą przez osobę nieupoważnioną.

 

Parkujesz na kopercie, ale nie masz uprawnień? 👮‍♀

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone na niebiesko i z wyglądu przypominają tzw. „niebieską kopertę”. Mogą na nich parkować osoby, które posiadają specjalną kartę parkingową lub takie, które przewożą osoby niepełnosprawne, ale tylko wtedy gdy z nimi jadą, a nie gdy jadą samodzielnie, bez posiadacza karty parkingowej.

Według nowego taryfikatora mandatów – za parkowanie na „kopercie” przez osobę nieuprawnioną mandat wyniesie 800 zł, a nie 500 zł jak w ubiegłym roku. Za to wykroczenie przyznawane jest również 5 punktów karnych.

Za posługiwanie się kartą parkingową przez osobą, która nie jest do tego uprawniona można otrzymać mandat o wysokości 400 zł, w zeszłym roku było to 300 zł.

W 2021 roku, według danych Biura Ruchu Drogowego, odnotowano 1 995 nieuprawnionego parkowania na miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (znak P-24). W 2022 roku zarejestrowano już 17 takich naruszeń.

Korzystanie z nie swojej karty parkingowej

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń korzystanie z nie swojej karty parkingowej karane jest mandatem w kwocie 1 200 zł, wcześniej było to 800 zł. W postępowaniu sądowym kara może wzrosnąć nawet do 2 000 zł.

To naruszenie związane ze znakami P-18 „stanowisko postojowe” oraz P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, P-20 „koperta” umieszczonych samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b.

Niezatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych 🦓

Karę grzywny nie niższą niż 1 500 zł można otrzymać również za niezatrzymanie pojazdu celem umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej. Od 17 września tego roku za to wykroczenie będzie przyznawane maksymalnie 15 punktów karnych.

Brakuje edukacji wśród kierowców 

Kierowcy zdają sobie sprawę z tego, w jakim celu umieszcza się koperty na miejscach parkingowych, jednak wciąż zachodzi zjawisko parkowania „na chwilę” lub na światłach awaryjnych na takich miejscach. Takie zachowanie to odbieranie miejsca parkingowego osobie, która jest do tego uprawniona. Nie bez powodu znajdują się one bliżej wejść do sklepów czy różnych instytucji.

Kto może mieć kartę parkingową? 💳

Zgodnie z obowiązkiem wprowadzonym 1 lipca 2014 roku w Polsce, karty parkingowe są już według nowego typu i uprawniają osoby do parkowania na kopercie. Taką imienną kartę może otrzymać tylko osoba, która posiada orzeczenia wystawione przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Otrzymują je osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności i znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Do karty uprawnione są również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu o chorobach narządu wzroku lub/i upośledzeniem narządu ruchu lub/i chorobą neurologiczną lub/i chorobami układu oddechowego i krążenia.

Kartę otrzymuje tez osoba do 16 roku życia, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wówczas karta ważna jest przez 5 lat.

O kartę może się również ubiegać placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją i edukacją osób z niepełnosprawnościami, na maksymalnie 3 lata. Jednak w tym przypadku samochód musi być własnością placówki i może ona jej używać wyłącznie wtedy, gdy przewozi osoby, którym udziela wsparcia. 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic