21.09.2022

Za te wykroczenia dostaniecie najwięcej punktów!

Strona głównaBlog YanosikZa te wykroczenia dostaniecie najwięcej punktów!

A jeśli popełnicie je dwa razy, to możecie stracić prawo jazdy. Nowy taryfikator mandatów działa od 1 stycznia tego roku, a od tej soboty wszedł w życie również nowy taryfikator punktów karnych. Jednorazowo za niektóre wykroczenia można otrzymać maksymalnie 15 punktów! I nie będzie tak łatwo się ich pozbyć. Czy wiecie które wykroczenia są najbardziej karane?

 

15 punktów karnych za te wykroczenia

Kierowca z dłuższym stażem ma limit 24 punktów karnych, z kolei świeżo upieczony ma ich tylko 20. Po zmianach, które zostały wprowadzone 17 września tego roku, zmotoryzowani będą mogli otrzymać jednorazowo aż 15 punktów karnych za niektóre wykroczenia. I mało tego – będą ważne przez dwa lata na koncie kierowcy.

Za co można otrzymać aż 15 punktów? Sprawdźcie poniższą listę:

 Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, art. 174, art. 177 § 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 § 1 lub 2 k.k.

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia  pierwszeństwa pieszemu.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.
 • Niezastosowanie się do:
  • sygnałów świetlnych,
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  • sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h.
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”.
 • Naruszenie zakazu:
  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
  • wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
  • wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych.
 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

 

Za te wykroczenia dostaniecie minimum 10 punktów

Maksymalnie jednorazowo za jedno wykroczenie będziecie mogli dostać 15 punktów karnych, ale jest jeszcze kilka innych wykroczeń, które są też wysoko punktowane. Od 10 do 14 punktów będziecie mogli otrzymać za:

 Przekroczenie dozwolonej prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów.

 • Przekroczenie dozwolonej prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 punktów.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów.
 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12 punktów.
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 punktów.
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 punktów.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:
  • na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
  • silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 10 punktów.
  • silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 10 punktów.
  • silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
  • na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 10 punktów.
  • przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10 punktów.
 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie – 10 punktów.
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku – 10 punktów.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu – 10 punktów.
 • Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 10 punktów.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  • 5 osób – 10 punktów,
  • 6 osób – 11 punktów,
  • 7 osób – 12 punktów,
  • 8 osób – 13 punktów,
  • 9 osób – 14 punktów.
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 10 punktów.

- Wprowadzenie nowego taryfikatora punktów karnych z pewnością wpłynie na zachowania polskich kierowców, tak samo jak zrobił to nowy taryfikator mandatów. Od początku roku widoczna jest poprawa w zachowaniu prawidłowej prędkości jazdy, zwłaszcza w terenie zabudowanym. Myślę, że od 17 września zmieni się również styl jazdy kierowców, będą znacznie ostrożniejsi, a ich czujność będzie wzmożona, zwłaszcza w okolicy przejść dla pieszych czy torów kolejowych – komentuje Andrzej Mejer, Yanosik

Czy będzie można zredukować liczbę punktów karnych?

W myśl nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym punkty karne będą przypisywane kierowcom w zakresie od 1 do 15. Usuwane mają być pod 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny.

- Do 17 września funkcjonowały kursy redukujące punkty karne, które były organizowane przez WORD-y. W ostatnich dniach przed nowelizacją ustawy odbywały się nawet zdalnie, w formie online. Chętnych nie brakowało… Takie szkolenia pozwalały na anulowanie 6 punktów karnych i kierowcy mogli uczestniczyć w nich nie częściej niż raz na pół roku. Całość trwała około 6 godzin i kosztowała kierowcę 350 zł. Obecnie kursy te zostały zniesione. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez oddziaływanie na kierowców surową formą kary – jedni boją się wysokiego mandatu, inni dużej liczby punktów karnych – mówi Andrzej Mejer, Yanosik

Utrata prawa jazdy będzie boleć, zwłaszcza kieszeń

Trwają jeszcze prace nad projektem rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ministerstwie infrastruktury.

Jedną z propozycji jest tak, by po przekroczeniu limitu punktów karnych kierowca podszedł ponownie do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy, a także wziął udział w 28 godzinnych kursie, który jest rozłożony na 4 dni. Podczas kursu miałby wziąć udział w wykładach i warsztatach, które będą dotyczyć takich zagadnień, jak m.in. wpływ alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego czy skutki wypadków drogowych.

Jak się pewnie domyślacie, za taki kurs trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Koszt miałby wynieść około 500 zł, a do niego trzeba również doliczyć koszt egzaminów – 30 zł za teorię i 140 zł za praktykę. Razem 670 zł.

Znacznie lepszą inwestycją będzie wprowadzenie prawidłowych nawyków za kółkiem i towarzystwo Yanosika w trasie, z którym mandaty będą Wam nie po drodze!

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic