31.01.2024

Alkomat policyjny - jakich alkomatów używają policjanci?

Strona głównaBlog YanosikAlkomat policyjny - jakich alkomatów używają policjanci?

Każdy kierowca powinien wiedzieć, że na komisariatach znajdują się alkomaty, z których można bezpłatnie skorzystać, aby sprawdzić swój stan trzeźwości. Takie alkomaty mogą być albo dowodowymi urządzeniami albo elektrochemicznymi. To nie jedyne rodzaje urządzeń, z których korzystają funkcjonariusze policji. Sprawdźcie, jakie jeszcze alkomaty wykorzystują w swojej pracy!

Z jakich alkomatów korzysta policja?

Funkcjonariusze policji korzystają z trzech rodzajów alkomatów:

  • Alkomaty dowodowe - to urządzenie bardzo dokładne, z atestami.
  • Alkomaty nie-dowodowe - to urządzenie, które umożliwia dokładny pomiar, dzięki sensorowi elektrochemicznemu.
  • Alkomaty przesiewowe - to urządzenie pozwalające na przeprowadzenie wstępnych badań dużej ilości osób w krótkim czasie.

Alkomat policyjny z atestem - co to znaczy?

Alkomaty policyjne są profesjonalnymi urządzeniami, mają stosowne atesty, potwierdzające ich dokładność. Alkomaty z atestem spełniają normy oraz wynik badania przeprowadzonego z ich użyciem może posłużyć jako dowód w sprawie.

Tak zwane alkomaty dowodowe, z których korzysta policja, mogą być wykorzystane w sądzie, bowiem mają atesty, kalibracje oraz tzw. świadectwo wzorcowania, które jest traktowane podobnie do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Świadectwo wzorcowania alkomatu – co to jest?

Dokument wystawia akredytowane laboratorium wzorcujące na okres 6 miesięcy, na wniosek właściwej komendy policji, która będzie posługiwać się urządzeniem.

W świadectwie wzorcowania znajdują się takie informacje, jak model i numer fabryczny urządzenia, data wykonania badania oraz wyniki przeprowadzonego wzorcowania, m.in. błąd i niepewność pomiaru. Dodatkowo wpisuje się w nim także datę następnego badania alkomatu.

Alkomaty dowodowe są dostępne stacjonarnie na komisariacie i dostarczają najdokładniejsze wyniki pomiaru. Ponadto, każdy badany otrzymuje wydruk z alkomatu, który może stanowić dowód w sądzie.

Badanie alkomatem przez policję

Policja korzysta także z alkomatów przesiewowych, które wykorzystuje podczas kontroli drogowych. Takie urządzenia służą do wstępnego przeprowadzenia badania na kierowcy i ustalenia, czy wymagany jest bardziej szczegółowy test.

Najczęściej stosowanymi alkomatami, są te z ustnikiem, bezdotykowe, o charakterystycznej żółtej barwie. Do zalet takich urządzeń należy możliwość przeprowadzenia dużej ilości badań na kierowcach, w krótkim czasie, ale alkomat ogranicza się jedynie do zasygnalizowania diodą, czy został przekroczony dozwolony limit zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W Polsce to 0,1 mg/l powietrza, czyli 0,2 promila we krwi.

Jeśli zajdzie konieczność, kierowca poddawany jest kolejnemu pomiarowi, z użyciem dokładniejszego urządzenia, które wskaże właściwy wynik lub kierowany jest na badanie krwi.

Policjanci używają również alkomatów elektrochemicznych, ze względu na wysoką dokładność, czułość sensorów oraz trwałość. Takie urządzenia mogą być stosowane mobilnie, nie tylko na komisariacie.

Jak działa alkomat policyjny?

Alkomaty, używane przez policję, działają podobnie do prywatnych urządzeń. Składają się z:

  • ustnika lub czujnika do badania przesiewowego,
  • sensora analizującego dane,
  • procesora, który przetwarza dane i tworzy sygnał pokazywany na wyświetlaczu,
  • wyświetlacza,
  • źródła zasilania.

Działanie poszczególnych typów alkomatów policyjnych

W zależności od urządzenia, jego działanie będzie się różnić:

Alkomat przesiewowy – po przeprowadzeniu badania na kierowcy, sygnalizuje diodą o przekroczeniu dopuszczalnego limitu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomat dowodowy – jest niezwykle dokładny, dzięki elektrochemicznemu sensorowi, po uzyskaniu wyniku pomiaru, podanego zawsze w miligramach na litr powietrza, łączy się z drukarką przez wbudowany moduł Bluetooth, co umożliwia wydrukowanie wyniku pomiaru

Alkomat elektrochemiczny – również pokazuje wynik w mg/l, jest bardzo dokładny, dzięki czułemu sensorowi.

Alkomat policyjny pokazuje promile czy mg?

Alkomaty policyjne opierają się na wynikach pomiarów alkoholu w wydychanym powietrzu, podanych w miligramach na litr powietrza. Również alkomaty przesiewowe, które sygnalizują wynik stosownym kolorem diody, korzystają z wartości podanych w mg/l. 

Jedynie wersje na użytek prywatny dla kierowców wskazują od razu wyniki w promilach, aby nie trzeba było przeliczać zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Chcesz dowiedzieć się jak przeliczać zawartość alkoholu? Sprawdź nasz wpis Przelicznik alkoholu - jak obliczyć mg na promile?

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic