21.08.2023

Wypadki - kiedy dochodzi najczęściej do wypadków samochodowych?

Strona głównaBlog YanosikWypadki - kiedy dochodzi najczęściej do wypadków samochodowych?

Liczba wypadków na polskich drogach z roku na rok maleje, niemniej wciąż do nich dochodzi. Kiedy policjanci odnotowują największą liczbę tragicznych zdarzeń drogowych? W jakich godzinach najlepiej uważać na drogach? Sprawdźcie nasz krótki raport.

Podsumowanie wypadków drogowych w 2022 roku

W 2022 roku funkcjonariusze polskiej policji zarejestrowali 21 322 wypadki drogowe na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. W porównaniu do 2021 roku liczba zdarzeń spadła o 6,5% (1 494 wypadki). W wyniku tych zdarzeń zginęło 1 896 osób, a rannych zostało 24 743 osoby, w tym ciężko rannych 7 541 osób.

W tym samym roku doszło do 362 266 kolizji drogowych, mniej o ponad 14% w porównaniu z 2021 rokiem.

W tym roku, tylko w lipcu doszło do 2054 wypadków drogowych, w wyniku których 2 365 osób odniosło obrażenia, a 169 zginęło.

Wypadek a kolizja – różnice

Pojęcia te bywają używane zamiennie, ale oznaczają zupełnie inne zdarzenia. Główną różnicą są skutki tych zdarzeń.

Wypadek to: „zdarzenie spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Kolizja jest określana jako zdarzenie w ruchu drogowym „spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.”

Podsumowując – o kolizji mówimy wtedy, gdy nie ma obrażeń ciała, ale występują uszkodzenia pojazdu, z kolei o wypadku wtedy, gdy obrażenia ciała występują u przynajmniej jednego uczestnika zdarzenia.

Pamiętajcie, że kolizja to określenie potoczne, nie ma go ani w kodeksie wykroczeń, ani w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale jest ono używane przez policjantów, a także ubezpieczycieli i organy sądowe.

Kto najczęściej powoduje wypadki drogowe?

Zgodnie z danymi polskiej policji za 2022 rok, najczęściej sprawcami wypadków są mężczyźni, którzy w tym okresie spowodowali 73% wypadków. Ich przedział wiekowy to 25-39 lat.

Największy współczynnik liczby wypadków na 10 tys. osób znajduje się w grupie wiekowej młodych kierowców – od 18 do 24 lat.

Młodzi kierowcy mają większą skłonność do ryzyka, a do tego ich doświadczenie jest niewielkie, co prowadzi do tragicznych efektów.

Najczęstsze przyczyny wypadków

Bazując na zeszłorocznych statystykach polskiej policji, najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są:

  • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (23,4%).
  • Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (23,1%).
  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (11,6%).
  • Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (8,6%).

W ubiegłym roku, z winy kierujących pod wpływem alkoholu, doszło do 10,5% wypadków.

Gdzie jest najwięcej wypadków?

Zgodnie z naszym Rankingiem miast przyjaznych kierowcom, który tworzymy wspólnie z Oponeo, najmniej kolizji w ciągu roku zgłoszono w mniejszych miastach w Radomiu (1 290), Gliwicach (1 438), Kielcach i Sosnowcu (1 536) oraz w większych w Szczecinie (2 789), Bydgoszczy (2 816) i Gdańsku ( 4 058).

Najwięcej kolizji drogowych odnotowaliśmy w 2022 roku w Warszawie (20 182), Krakowie (7 714) oraz Łodzi (7 075), a także w Katowicach (3 840), Białymstoku (2 545) i Rzeszowie (2 335).

Z kolei najwięcej kolizji na 1000 mieszkańców miasta w 2022 roku zarejestrowaliśmy w Lublinie (12,4), Warszawie (10,8) oraz Łodzi (10,7), a także w Katowicach (13,7), Rzeszowie (11,8) i Gdyni (9,6).

Na jakich drogach jest najwięcej wypadków?

Według policyjnego raportu za 2022 roku najwięcej wypadków drogowych miało miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych (16 840), zginęło w nich 1 601 osób (84,4% ogółu zabitych), a 19 494 osoby zostały ranne (78,8% ogółu rannych).

Równie niebezpiecznie bywa na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych, w 2022 roku policjanci zarejestrowali na nich 2 806 wypadków drogowych. 

Znacznie mniej zdarzeń występuje na drogach ekspresowych, jednokierunkowych i autostradach, choć i tu nie brakuje wypadków.

W jakich miesiącach jest najwięcej wypadków?

Najgroźniejszymi miesiącami na polskich drogach są niestety te letnie. W 2022 roku najwięcej wypadków zarejestrowano w czerwcu (11,6%), a także w lipcu (11,1%) i sierpniu (ok 10%). Równie groźne są miesiące jesienne, w ubiegłym roku w październiku zarejestrowano 11,1% wypadków drogowych. W tym okresie przyczyną są pogorszone warunki drogowe, z kolei w miesiącach letnich zwiększona liczba wyjazdów urlopowych.

W jakich godzinach jest najwięcej wypadków?

Według danych polskiej policji, najlepiej uważać na drogach w godzinach największego natężenia ruchu drogowego – między 13:00 a 19:00, zwłaszcza w okresie od godziny 16:00 do 18:00, w którym wzrasta liczba wypadków. W przedziale od 16:00 do 18:00 odnotowuje się większą liczbę rannych, a między 16:00 a 21:00 większą liczbę ofiar śmiertelnych.

Niestety to godziny, w których większość z Was wraca z pracy do domu, dlatego apelujemy by zachować rozsądek i jechać ostrożnie!

W jaki dzień tygodnia jest najwięcej wypadków?

Najbezpieczniejszymi dniami na polskich drogach są wtorki, czwartki i niedziele. Z kolei najniebezpieczniejsze są poniedziałki, środy i piątki. Do największej liczby wypadków drogowych dochodzi w piątki. W piątki oraz w soboty policja odnotowuje najwięcej zdarzeń, w których występuje najwięcej ofiar śmiertelnych (15,9% i 15,8%).

Przy jakiej pogodzie jest najwięcej wypadków drogowych?

Niestety do większości wypadków drogowych dochodzi w dobrych warunkach atmosferycznych, gdy jest pełne oświetlenie, brak opadów i innych czynników utrudniających jazdę. Wynika to z zbytniej pewności siebie kierujących. Przy dobrych warunkach atmosferycznych jeżdżą ze zbyt dużą prędkością, co prowadzi do tragicznych skutków.

Jakich wypadków jest najwięcej?

Najwięcej wypadków drogowych pochodzi z kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu”, w 2022 roku policjanci zarejestrowali ich aż 11 502, co stanowiło 53,9% ogółu, a w ich wyniku śmierć poniosło 868 osób (45,8% wszystkich zabitych), rannych zostało 14 358 osób (58% ogółu).

Kolejnym najczęściej występującym rodzajem wypadku jest „najechanie na pieszego”, w 2022 roku policjanci zarejestrowali 4 609 takich zdarzeń (21,6%), a w ich wyniku zginęły 453 osoby (23,9%), a 4 447 zostało rannych (18%).

Jak się zachować po wypadku samochodowym? Najważniejsze to zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego i działać zgodnie z przepisamiPamiętajcie o obowiązku udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia oraz wezwaniu służb na miejsce zdarzenia.

 

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic