17.01.2024

Czy można jeździć samochodem po spożyciu alkoholu po własnym podwórku?

Przepisy informują o zakazie jazdy po alkoholu w ruchu lądowym, czy to dotyczy również własnego podwórka? Oczywiście! Po spożyciu alkoholu absolutnie nie wolno wsiadać za kółko. A w razie wątpliwości co do stanu trzeźwości, należy zgłosić się na najbliższy komisariat i bezpłatnie przebadać się alkomatem!

Nie wolno kierować po spożyciu alkoholu

Nawet po wypiciu jednego piwa nie wolno wsiadać do samochodu i go prowadzić. Zwłaszcza, że alkohol nie znika z organizmu w kilka minut! Alkohol bardzo mocno upośledza funkcje poznawcze w organizmie. Może Wam się wydawać, że czujecie się dobrze, ale rzeczywistość będzie zupełnie inna.

Kiedy sprawdzić stężenie alkoholu?

Chcąc sprawdzić swój faktyczny stan stężenia alkoholu w organizmie można to zrobić w 15 minut po spożyciu napoju zawierającego alkohol. Wówczas alkomat wskaże ile jest go w krwi.

 

Przyjrzyjmy się dokładnie przepisom i karom za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Przepisy w Polsce dotyczące alkoholu i prowadzenia pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu

Polskie przepisy przewidują kary dla osób, których poziom alkoholu we krwi wynosi co najmniej 0,2 promila – jest to określane jako stan po spożyciu alkoholu.

Czyn jest kwalifikowany jako wykroczenie, a osoba prowadząca pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym po spożyciu alkoholu podlega karze aresztu lub grzywny w wysokości nie niższej niż 2 500 zł.

 

 

 

Prowadzenie innego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, może zakończyć się karą aresztu albo grzywny w wysokości 1 000 zł.

Orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów, a jeśli był to inny pojazd, wówczas zakaz prowadzenia określonego rodzaju pojazdu, nawet jeśli nie jest wymagane do niego prawo jazdy.

 

Art. 87. Kodeksu Wykroczeń

 

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Przepisy w Polsce dotyczące alkoholu i prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości

Gdy stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,5 promila, wówczas stan jest określany jako nietrzeźwość i prowadzenie pojazdu w takiej sytuacji kwalifikuje nawet do kary więzienia!  

 

Osoba, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość grzywny będzie zależna od rodzaju zarzucanego czynu, okoliczności oraz stanu majątkowego sprawy. Sąd może ją wymierzyć w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, a 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2 000 zł.

 

Karę ograniczenia wolności nazywa się potocznie pracami społecznymi, co oznacza konieczność nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Innym wariantem jest potrącenie wynagrodzenia. Maksymalny wymiar kary wynosi 2 lata.

Jak samodzielnie sprawdzić stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu?

Chcąc samodzielnie sprawdzić swój stan trzeźwości, najlepiej kupić alkomat. Mając takie urządzenie można sprawdzić stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, zawsze przed wyruszeniem w trasę.

W nowoczesnym alkomacie elektrochemicznym wystarczy włączyć urządzenie i dmuchać w ustnik przez 4 sekundy, aby poznać wynik.

Dokładność pomiaru w przypadku elektrochemicznego alkomatu Yano 100 to 0.01 promila (setne części promila). Z takiej samej technologii korzysta Polska Policja.

Recydywa w przypadku prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości

W przypadku recydywy, a więc ponownego oskarżenia i skazania za popełnienie takiego samego lub podobnego przestępstwa, potencjalny wymiar kary będzie znacznie wyższy. Wysokość kary grzywny może być podniesiona, a poza tym sprawca może zostać ukarany innymi środkami:

  • Zakazem prowadzenia pojazdów.
  • Pozbawieniem praw publicznych, czyli utratę czynnego prawa do wybierania oraz biernego prawa wyborczego do bycia wybranym do organów władzy publicznej.
  • Zakazem zajmowania określonego stanowiska, wykonywania danego zawodu czy prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
  • Zakazem prowadzenia działalności, która jest związana z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
  • Zakazem wstępu do ośrodków gier i brania udziału w grach hazardowych.
  • Nakazem okresowego opuszczenia lokalu, w którym znajduje się pokrzywdzony.

 

Środki muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji oraz okoliczności sprawy, sprawcy i rodzaju popełnionego przestępstwa.

Zakaz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

W przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, wręcz pewnym jest, że środkiem karnym będzie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale sąd może również wymagać wpłacenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Dodatkową karą jest uzyskanie 15 punktów karnych.

Art. 178a Kodeksu karnego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony - od 9 listopada 2013 r.  - kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czyny określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic