25.10.2023

Badanie alkomatem przez policję - jak wygląda kontrola trzeźwości?

Policja może zatrzymać kierowcę i sprawdzić stopień jego trzeźwości w wydychanym powietrzu, nawet w wyniku rutynowej kontroli. Jak wygląda takie badanie? Czy kierowca ma prawo odmówić? Dowiedzcie się, jak wygląda kontrola trzeźwości, przeprowadzana przez policję!

Kontrola trzeźwości na drodze - jak wygląda?

Patrol policyjny może przeprowadzić kontrolę trzeźwości kierowcy, jeśli funkcjonariusze będą mieli uzasadnione podejrzenie, iż kierowca prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu.

Jest to uregulowane w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

Art.  129ja.  [Badanie na zawartość alkoholu lub na obecność innego środka w toku kontroli ruchu drogowego]

W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.

Ponadto, policja ma również prawo zażądać poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Jeśli osoba skierowana do badania odmówi pobrania krwi, wówczas policjant informuje ją o przeprowadzeniu badania, mimo braku zgody. Jest to możliwe, gdy funkcjonariusz podejrzewa popełnienie przestępstwa lub wykroczenia i niezbędne jest ustalenie stanu trzeźwości sprawcy, zgodnie z art. 74 § 3 Kodeksem Postępowania Karnego.

Jak przeprowadzane jest badanie trzeźwości metodą pobrania krwi?

Wykonuje się co najmniej dwie analizy laboratoryjne krwi pobranej z żyły badanej osoby. Oznacza to, że krew jest pobierana do dwóch probówek, w objętości co najmniej po 5 ccm, z zachowaniem odpowiednich warunków.

Pobrana krew nie może być transportowana dłużej niż przez 72h od momentu pobrania jej w temperaturze od 0 st. Celsjusza do 25 st. Celsjusza.

Lekarz może odmówić pobrania krwi do badania, np.: w sytuacji podejrzenia, że ten rodzaj badania może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia badanej osoby.

Czy rutynowa kontrola trzeźwości jest legalna?

Niegdyś policjant mógł przeprowadzić badanie trzeźwości kierowcy w trakcie kontroli ruchu drogowego, wyłącznie po podaniu powodu. Obecnie przepisy umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców w każdej sytuacji, bez podawania przyczyny.

Oznacza to, że rutynowe kontrole, podczas których policjant bada trzeźwość kierowcy bez powodu, są legalne.

Kierowca może zażądać badania krwi, nawet jeśli wcześniej zostało przeprowadzone badanie wydychanego powietrza. Ma prawo również odmówić badania alkomatem, jeśli zagraża to jego zdrowiu, np.: z powodu astmy i poprosić o badanie metodą pobrania krwi.

Alkomat policyjny - czym się charakteryzuje?

Podstawowymi narzędziami, które służą policjantom do wykonywania badania trzeźwości, są elektroniczne urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli alkomaty.

Zgodnie z przepisami, dopuszcza się dwa rodzaje urządzeń wykorzystujące spektrometrię w podczerwieni albo zjawisko utleniania elektrochemicznego.

Policjanci do badania trzeźwości kierujących pojazdami stosują najczęściej dwa rodzaje alkomatów:

  • Alco-Sensor IV, który jest podręcznym analizatorem wydechu.
  • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu.

Każde z tych urządzeń jest wyposażone w moduł drukujący wyniki przeprowadzonego badania trzeźwości z ich użyciem. Taki zapis jest dołączony do protokołu badania trzeźwości kierującego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie reguluje także sposób wykonywania pomiaru każdym z dwóch rodzajów urządzeń.

Analizator wydechu może zostać użyty nie wcześniej niż przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, a także papierosów elektronicznych lub bezdymnych wyrobów tytoniowych.

Po dokonaniu pierwszego pomiaru i uzyskaniu wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy wykonać drugi pomiar po upływie 15 minut.

Alkomat na komisariacie - przyjdź i sprawdź trzeźwość

W każdym komisariacie, w którym znajdują się alkomaty, można sprawdzić stan trzeźwości bezpłatnie. Wystarczy przyjść do jednostki, podać pracownikowi powód swojej wizyty oraz poczekać aż sprawdzi dokumenty, sporządzi protokół i przyniesie urządzenie. Wynik przeprowadzonego pomiaru wskaże, czy możecie wsiąść za kółko czy też nie.

Pamiętajcie, aby przyjść na komisariat na pieszo, jeśli nie jesteście pewni swojego stanu trzeźwości lub skorzystać z pomocy innego kierowcy, który może prowadzić i Was podwiezie na miejsce.

W naszym innym wpisie, możecie sprawdzić Gdzie można zbadać się alkomatem?

Procedura badania alkomatem przez policję

Policja sporządza protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym podczas badania kierowcy. Do takiego protokołu dołącza się również wydruk z alkomatu, który wskazuje wynik badania trzeźwości.

W protokole zawarte są informacje, które są niezbędne do ustalenia, czy badanie trzeźwości kierowcy zostało przeprowadzone prawidłowo. 

Jeśli nie zostanie sporządzony protokół lub nie zostanie dodany do niego załącznik w postaci wydruku z alkomatu, wówczas badanie można uznać za przeprowadzone nieprawidłowo i nie będzie stanowić dowodu w sprawie sądowej. 

Sprawdź także:

AplikacjaPolicjaPoradnik kierowcyRaportyTechnologiaUrządzeniaWywiadyYanosik Traffic